Kolegijos Darbo tarybos rinkimai

 

Darbo taryba yra nepriklausomas darbuotojams atstovaujantis organas.  Darbo tarybą išrinkti įpareigoja Naujasis Darbo kodeksas (DK). 2017 m. gruodžio 15 d. kolegijos direktorius įsakymu buvo sudaryta Darbo tarybos rinkimų komisija ir patvirtintas Darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašas. Vadovaudamiesi LR Darbo kodekso 169-173 straipsniais  (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89) informuojame, kad 2018 m. vasario mėn. 15 d. bus renkama Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Darbo taryba, kurią sudarys 5 nariai.

Kandidatų į Darbo tarybą registracija vyks iki 2018 m. vasario 1 d.  15 val.

Kiekvienas rinkimų teisę turintis darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu, kreipdamasis į Darbo tarybos rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam. Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi kolegijos darbuotojai, išdirbę ilgiau kaip 6 mėnesius, išskyrus darbdavį ir jam atstovaujančius asmenis bei rinkimų komisijos narius (sąrašas pridedamas čia). Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Kolegija turintys Kolegijos darbuotojai, išskyrus Darbo kodekso 170 straipsnio 3 dalyje nurodytus asmenis.

Prašymai dėl kandidatų registravimo priimami Kolegijos raštinėje (202 kab., rinkimų komisijos pirmininkė Alma Gustienė, tel. (+370 37) 383082; info@kmaik.lm.lt)

Darbo tarybos tvarkos aprašas

Galutinis kandidatų sąrašas  į darbo tarybos narius 2018-02-01

DARBO TARYBOS RINKIMŲ REZULTATAI  2018-02-15 (Išrinkti nariai; kandidatų surinktų balsų skaičius

 

 

Konkursas dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms užimti

 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija skelbia konkursą dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms užimti.

Reikalavimai pretendentams nustatyti  Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše.

Prašymai dalyvauti konkurse priimami iki 2019 m. birželio 15 d.

Prašymai priimami adresu: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Personalo skyrius (209 kabinetas), Liepų g. 1, Girionių k., Samylų sen., LT-53101, Kauno r.

Su papildomais konkurso organizavimą reglamentuojančiais dokumentais galima susipažinti čia.

 

Telefonas pasiteirauti:

8 (37) 383082

El.p. e.morkuniene@kmaik.lm.lt

Dėl 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio skyrimo Kolegijai

 

Skirkite paramą Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijai!

Prašome skirti 2 procentus jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio paramą Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijai.

Greičiausiai ir patogiausiai prašymą pateikti elektroniniu būdu per EDS.

Prašymą taip pat galima:

  • įteikti tiesiogiai bet kuriai AVMI;
  • atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.
  • pateikti ir per e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos).

Formos pildymui Jums tereikės žinoti VšĮ Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos paramos gavėjo kodą: 111967716.

Formos FR0512 ( 4 versija) elektroninio deklaravimo sistemoje EDS pildymo eiga:

1. Prisijungę per internetinę bankininkystę prie savo banko sąskaitos pasirinkite E. Paslaugos –VMI deklaracijos-Prisijungti. Prisijunkite prie savo EDS paskyros.

2. Spauskite „Pateikti dokumentą“, toliau „Pildyti dokumentą“, prie „Formos kodas“ įrašykite šį kodą: FR0512. Pasirinkite šią formą pildymui – „Pildyti formą tiesiogiai portale“.

3. Užpildykite savo asmeninę informaciją prie 1, 2, 3v, 3p, 4. Laukelyje 5 įrašykite praeitus mokestinio laikotarpio metus – 2018.

4. Pažymėkite 6S laukelį. Laukelyje E1 "Gavėjo tipas" parašykite 2. Laukelyje E2 įrašykite paramos gavėjo kodą: 111967716.

5. E4 laukelyje įrašykite prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį iki 2%. Jei norite skirti paramą keliems paramos gavėjams, skiriant iki 2 procentų pajamų mokesčio, bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 2 procentai.

6. E5 laukelyje įrašykite, kiek metų norite skirti paramą Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijai. Tai galite daryti iki penkerių metų (iki 2022 m.).

7. Spauskite "Pateikti".

Daugiau informacijos apie gyventojų pajamų mokesčio skyrimą www.vmi.lt, telefonu 1882 arba kreipkitės tiesiogiai į mus.

Tinkamai užpildyta prašymo FR0512 forma (4 versija) turi būti pateikta ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 2 d.