LithuanianEnglish (United Kingdom)
Želdynų dizainas

Specializacijos:

 1. Dekoratyvinių  augalų auginimas
 2. Želdynų projektavimas ir įrengimas
 3. Miestų želdynų tvarkymas
 4. Parkų projektavimas ir tvarkymas

Pasirinkę želdynų dizaino specialybę, išmoksite:

 • Kurti medelynus ir auginti dekoratyviuosius, sodo,  ir vaistinius augalus;
 • Rengti želdynų įrengimo projektus, naudojant modernias informacines technologijas;
 • Rengti parkų įrengimo, tvarkymo ir pertvarkymo projektus;
 • Organizuoti dekoratyviųjų želdinių apsaugą nuo ligų ir kenkėjų;
 • Organizuoti želdynų inžinerijos darbus ir  kurti mažąją architektūrą;
 • Organizuoti miesto želdynų tvarkymo ir rekonstrukcijos darbus;
 • Projektuoti floristines  kompozicijas ir fitodizainą ir kt.

Baigę studijas įgys  kraštovaizdžio projektavimo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Baigę studijas, galėsite dirbti aplinkos tvarkymo įmonėse, medelynuose, gėlininkystės ūkiuose, botanikos soduose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, rezervatuose arba patys kurti želdynų tvarkymo ar fitodizaino verslus.

 

 

1 semestras 
Pavadinimas  ECTS kreditai 
Įvadas į specialybę 3
Bendroji ekologija ir aplinkosauga 4
Dendrologija 7
Geodezija 3
Elgesio kultūra 4
Dirvotyra ir žemdirbystės pagrindai 4
Taikomoji matematika ir statistika 5
Kūno kultūra 1
2 semestras 
Užsienio kalba 6
Braižymas ir piešimas 5
Kompiuterinė grafika 3
Botanika 4
Informacinės technologijos 3
Darbų ir civilinė sauga 3
Biogeocenologijos praktika 6
Kūno kultūra 1
3 semestras 
Architektūros istorija 3
Kraštovaizdžio architektūra ir kraštotvarkos pagrindai 12
Želdynų mechanizacija 3
Teisės pagrindai 3
Laisvai pasirenkamas 3
Verslo ekonomika ir vadyba 3
Želdynų planavimo praktika 3
Kūno kultūra 1
4 semestras   
Pasirenkamas 3
Gėlininkystė 6
Sanitarinė augalų apsauga 4
Medelynai ir sodininkystės pagrindai 6
Želdynų įrengimas 6
Augalų auginimo ir želdynų įrengimo pradmenys 5
Kūno kultūra 1
5 semestras   
Architektūros pagrindai 6
Psichologija 3
Finansai ir apskaita 3
Želdynų formavimo praktika 3
Specializacijos praktika 9
6 semestras
Floristika 6
Želdynų marketingas 4
Projektų vizualizacija 4
Baigiamasis egzaminas 10
PROGRAMOS ŠAKOS  ŽELDYNŲ KŪRIMAS DALYKAI 
Kompozicija ir maketavimas 3
Želdynų projektavimas 3
Kraštovaizdžio modeliavimas 3
Želdynų įrenginiai 3
PROGRAMOS ŠAKOS  DEKORATYVINIŲ AUGALŲ AUGINIMAS  DALYKAI 
Dekoratyvinių augalų auginimas 6
Sodininkystė 3
Sėklų selekcija ir sėklininkystė 3
PROGRAMOS ŠAKOS  MIESTŲ ŽELDYNŲ TVARKYMAS DALYKAI  
Miestų želdynų įrengimas ir tvarkymas 3
Želdynų inventorizacija 3
Teisinis želdynų reglamentavimas 3
Miesto gamtinio karkaso formavimas 3
 
About us
Not only this,
 • Cell Phone Jammers
 • Cell Phone Blocker
 • As a result, the fat that you intake is not absorbed by your body.