Miškininkystė (Miško auginimas ir kt. specializacijos)

Pasirinkę miškininkystės specialybę, išmoksite:

 • kurti medelynus ir auginti sodmenis miškui atkurti, įveisti;
 • organizuoti miško sodinimo, priežiūros ir auginimo darbus;
 • formuoti įvairios rūšinės sudėties ir funkcinės paskirties medynus bei numatyti pagrindinių kirtimų būdus;
 • taikyti miškų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir gaisrų priemones;
 • organizuoti medienos ruošos darbus taikant modernias technologijas;
 • plėtoti medienos gaminių ir miško kuro ruošos verslus;
 • atlikti miškų matavimus ir nustatyti miškų išteklių vertę;
 • rengti miškų tvarkymo projektus;
 • kurti energetinių augalų, vaistažolių, kalėdinių medelių ir kitas plantacijas;
 • organizuoti miško faunos apsaugą ir racionalų medžioklės ūkį.

Baigę studijas, galėsite dirbti VĮ miškų urėdijose, aplinkos apsaugos institucijose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, miškotvarkos institute, privačius miško savininkus aptarnaujančiuose kooperatyvuose bei kurti su miškininkystės ir medienos apdirbimo privatų verslą.

Baigus papildomąsias studijas galėsite stoti į magistrantūros studijas.

Miškininkystės studijų programos studijų planas nuo 2016/2017 m.m.


PROGRAMOS ŠAKOS:

 • Miškų tvarkymo projektavimas
 • Daugiatikslis miško išteklių naudojimas
 • Medienos ruoša
 • Medienos apdirbimas
 • Plantacinis ūkis
 • Privataus miško ūkis

BENDRIEJI KOLEGINIŲ STUDIJŲ DALYKAI
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose
Užsienio kalba 6 1 1,2
Kalbos kultūra ir raštvedyba 4 1 1
Taikomoji matematika   5    2     2  
STUDIJŲ KRYPTIES DALYKAI
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose
Verslo ekonomika ir vadyba 3 2 4
Informacinės technologijos 3  1
Darbų civilinė sauga 3  1
Teisės pagrindai 3  2
Socialinė  psichologija 3  2
Aplinkosauga 5  1
Miško botanika 6  1
Finansai ir apskaita 5
Geografinės informacinės sistemos 4
Dirvotyra ir žemdirbystės pagrindai
Dendrologija
Miško matavimai
Miško ekologija
Miško kenkėjai ir ligos
Žvėrių, paukščių bioekologija
Miško selekcija ir sėklininkystė
Miško želdinimas
Medynų formavimas ir kirtimai
Miško ūkio ekonomika ir valdymas
Miško eksploatacija 
Miškotvarka
Miško našumas
Laisvai pasirenkami iš visų KMAIK siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo (sąrašas PDF) arba iš kitų aukštųjų mokyklų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo
Laisvai pasirenkami dalykai
Praktikos
Įvadas į specialybę

Biogeocenologijos praktika  
(Želdynų tvarkymas, Bendroji ekologija, Dirvotyra, Botanika, Dendrologija)

7 2  1,2

Miško matavimų praktika 
(Geodezija, Dendrometrija)

4 4  3

Miško augimo ir naudojimo praktika 
(Miško želdymas, Miškininkystė, Sanitarinė miško apsauga, Miško eksploatacija)

4,5,6 
Miško kirtimas motoriniais pjūklais ir medkirtėmis
Specializacijos praktika 12  5,6 
Baigiamasis darbas
Baigiamasis darbas 4 6 8
Baigiamasis egzaminas   5     6    8  
PROGRAMOS ŠAKA Miškų tvarkymo projektavimas
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose
Miškų inventorizacija 4 5 7
Skaitmeninė kartografija ir duomenų bazės    4 5 8
 Miškotvarkos projektas 3 5 8
Medžioklėtvarka  4 5 7
PROGRAMOS ŠAKA Daugiatikslis miško išteklių naudojimas
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose
 Medžioklėtvarka 3 5 7
Rekreacinė miškininkystė, ūkininkavimas saugomose teritorijose   6 5 7
Plantacinio ūkio ir miško kuro ruošos pagrindai
3 5 8
Miško produkcijos ruošos technologijos 3 5 8
PROGRAMOS ŠAKA Medienos ruoša
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose
Medienos apdirbimas ir džiovinimas 4 5 7
Medienos ruošos technologijos 4 5 7
Medių kirtimo mašinos ir medienos transportavimas 3 5 8
Miško prekės 4 5 8
PROGRAMOS ŠAKA Medienos apdirbimas
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose
Pirminio medienos apdirbimo technologijos 5 5 8
Medienos hidroterminis apdorojimas ir apsauga 3 5 8
Medienos inžinerinių produktų gamybos technologijos 3 5 7
Baldų projektavimas ir gamybos technologijos 4 5 7
PROGRAMOS ŠAKA Plantacinis ūkis
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose
Energetinės, kalėdinių medelių, vytelių ir žaliavinės medienos plantacijos 6 5 7
Uoginių ir vaistinių augalų auginimo technologijos 3 5 8
Sodininkystė 3 5 8
Miško kuro ruoša ir naudojimas 3 5 8
PROGRAMOS ŠAKA Privatus miško ūkis
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose
Privataus miško teisė 3 5 8
Miško savininkų konsultavimas 3 5 7
Miško darbų  organizavimas ir rinkodara privačioje valdoje 4 5 7
Daugiatikslis miško naudojimas 3 5 8