Mokesčiai

Įmokos mokamos į KMAIK sąskaitą banke:
AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, Kauno regiono skyrius,
sąskaitos Nr. LT83 7300 0100 7419 7742.
Įmokos gavėjas – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija,
Įmonės kodas 111967716.

Mokant įmokas būtina nurodyti įmokos kodą.

Įmokų kodai:

  • 103264 Įmoka už bendrabutį
  • 103265 Įmoka už studijas (nurodyta studijų sutartyje)
  • 103266 Įmoka už kursus
  • 103267 Įmoka už diplomą
  • 103268 Registracijos įmoka (35 Eur)
  • 103269 Kitos įmokos
Įmokos už pakartotinai suteiktas studijų paslaugas
Įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarka
LR biudžeto lėšų, skirtų studijoms, grąžinimo tvarka