Studentai

 

2018 m. rudens semestrą vardines stipendijas gauna:

Antano Rukuižos vardo stipendiją  –  Lina Baužytė (miško ūkio specialybės III k.)

Juozo Riaukčio vardo stipendiją –  Ilona Krivčienė (sodininkystės specialybės III k.)

 

2018 m. bendrojo priėmimo į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją rezultatai pagal studijų programas

Programos kodas

Programos pavadinimas

2018 m. priimta į

vf

vnf

iš viso:

6531EX032

Hidrotechninė statyba

18

4

22

6531EX031

Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai

15

4

19

6531IX001

Miškininkystė

48

16

64

6531IX005

Sodininkystė

21

7

28

6531EX033

Želdynų dizainas

21

4

25

6531EX034

Žemėtvarka

32

6

38

Iš viso:

155

41

196

2018 m. tiesioginio priėmimo į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją rezultatai pagal studijų programas

Programos kodas

Programos pavadinimas 

2018 m. priimta tiesiogiai į vnf

6531EX032

Hidrotechninė statyba

2

6531EX031

Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai

4

6531IX001

Miškininkystė

27

6531IX005

Sodininkystė

7

6531EX033

Želdynų dizainas

9

6531EX034

Žemėtvarka

4

 

Iš viso:

53