Studentai

Reikšmingiausieji studentų pasiekimai:

Antano Rukuižos vardo stipendijos stipendininkas - Giedrius Šimanauskas (miško ūkio specialybės III k.).
Juozo Raukčio vardo stipendijos stipendininkė - Ieva Zovaitė (želdynų dizaino specialybės III k.).
Petro Variakojo vardo stipendijos stipendininkė - Inga Ženilo (žemėtvarkos specialybės III k.).
Zenono Rimkaus vardo stipendijos stipendininkas - Darius Urbanavičius (hidrotechninės statybos specialybės II k.).

 

2017 m. bendrojo priėmimo į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją rezultatai pagal studijų programas

Programos kodas

Programos pavadinimas

2017 m. priimta į

vf

vnf

iš viso:

6531EX032

Hidrotechninė statyba

16

6

22

6531EX031

Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai

26

6

32

6531IX001

Miškininkystė

54

33

87

6531IX005

Sodininkystė

19

5

24

6531EX033

Želdynų dizainas

21

7

28

6531EX034

Žemėtvarka

27

8

35

Iš viso:

163

65

228

 2017 m. tiesiogiai priimti studentai

Programos kodas

Programos pavadinimas

Tiesiogiai

priimti 

6531EX032

Hidrotechninė statyba

17

6531EX031

Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai

10

6531IX001

Miškininkystė

14

6531IX005

Sodininkystė

3

6531EX033

Želdynų dizainas

15

6531EX034

Žemėtvarka

13

Iš viso:

72