Teisės aktai

 1. KMAIK statutas
 2. Vidaus tvarkos taisyklės
 3. Strategija 2020
 4. KMAIK veiklos ataskaita 2016 m.
 5. KMAIK veiklos ataskaita 2015 m.
 6. KMAIK veiklos ataskaita 2012 m.
 7. KMAIK veiklos ataskaita 2010 m.
 8. eLaba tvarkos aprašas
 9. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas
 10. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytojų atestavimo bei konkursų eiti pareigas organizavimo tvarkos aprašas
 11. 2016 m. ketvirtinės ir metinė finansinės ataskaitos ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 12. 2015 m. metinė finansinė atskaita
 13. 2015 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
 14. 2015 m. ketvirtinės finansinės ataskaitos ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 15. 2014 m. metinė finansinė atskaita
 16. 2014 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
 17. 2014 m. ketvirtinės finansinės ataskaitos ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 18. 2013 m. metinė finansinė atskaitomybė ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 19. 2013 m. ketvirtinės finansinės ataskaitos ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 20. 2012 m. metinė finansinė atskaitomybė ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 21. 2012 m. ketvirtinės finansinės ataskaitos ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 22. KMAIK akademinės etikos kodeksas
 23. 2011 m. metinė finansinė atskaitomybė ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 24. 2011 m. ketvirtinės finansinės ataskaitos ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 25. Studijų nuostatai
 26. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos aprašas
 27. Įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarka
 28. KMAIK darbuotojų ir studentų ginčų nagrinėjimo nuostatai
 29. Studentų studijų finansavimo VF skyrimo, nutraukimo ir sumokėtos kainos kompensavimo tvarka
 30. Studijų rezultatų vertinimo taisyklės
 31. LR biudžeto lėšų, skirtų studijoms, grąžinimo tvarka
 32. Darbuotojų ir studentų ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai
 33. Medkirčio kvalifikacijos suteikimo MU studentams tvarka
 34. Įmokos už pakartotinai suteiktas studijų paslaugas
 35. Akademinių skolų laikymo tvarka