Apie biblioteką

Kolegijos biblioteka yra struktūrinis Kolegijos padalinys. Ji veikia, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kolegijos Direktoriaus įsakymais, bibliotekos nuostatais.
 
Bibliotekos struktūra: fondų saugykla, atviras fondas, skaitykla, kompiuterinė skaitykla. Interneto skaitykloje įrengtos 24 kompiuterinės darbo vietos. Galima nemokamai naudotis internetu, elektroniniu paštu, dirbti su įvairiomis studijoms skirtomis programomis .
 
Biblioteka yra Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos konsorciumo narė (eLABa) ir Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos narė (LKBA). Dalyvavimas eLABa veikloje užtikrina sklandų bibliotekinės Aleph sistemos veikimą.
 
Kolegijos bibliotekos fondą sudaro per 49 tūkst. egzempliorių naujausios ir aktualiausios literatūros lietuvių ir užsienio kalbomis, atitinkančios Kolegijos studijų programas. Kasmet užsakomi svarbiausi Lietuvos dienraščiai ir kiti periodiniai leidiniai. Lėšos naujos literatūros ir periodinių leidinių pirkimui skiriamos atsižvelgiant į studentų skaičių, ne mažiau 30 eurų vienam studentui. Literatūra užsakoma ir perkama tiesiai iš leidyklų, knygynų. Mokomoji ir metodinė medžiaga įkeliama ir elektroniniu būdu Moodle aplinkoje.