Skaitytojų aptarnavimo tvarką KMAIK bibliotekoje reglamentuoja Naudojimosi Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos biblioteka taisyklės.

Skaitytojai bibliotekoje aptarnaujami pateikus Lietuvos ar tarptautinį studento pažymėjimą, asmens dokumentą (pasą ar tapatybės kortelę) ar kitą dokumentą, kuriame yra asmens duomenys ir nuotrauka.

Literatūros išteklių paieška atliekama atvykus į biblioteką jos darbo valandomis gyvai arba KMAIK tinklapio puslapyje Virtuali biblioteka.

KMAIK virtualioji biblioteka (KMAIK VB) - integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos ištekliuose, Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa), prenumeruojamose duomenų bazėse, atviros prieigos elektroniniuose ištekliuose.  Prisijungti prie KMAIK VB gali visi KMAIK bendruomenės nariai, tuo pačiu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu kaip ir prie bibliotekos katalogo. Dėl prisijungimo duomenų suteikimo prašome kreiptis į KMAIK bibliotekos vedėją Zitą Petraitytę (el. paštas: z.petraityte@kmaik.lm.lt;  tel. +370 684 20503).

KMAIK bendruomenės nariai pagal tarpinstitucinę bendradarbiavimo sutartį taip pat turi galimybę naudotis Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) bibliotekos ištekliais, įskaitant prieigą prie visateksčių duomenų bazių. 

Dėl prieigos prie LAMMC bibliotekos išteklių bei prisijungimo duomenų prie LAMMC virtualios bibliotekos  prašome kreiptis į KMAIK bibliotekos vedėją Zitą Petraitytę (el. paštas: z.petraityte@kmaik.lm.lt;  tel. +370 684 20503).