Botanikos laboratorija

Botanikos laboratorija įkurta 1945 m., kai Vilniuje pradėjo veikti pirmieji Vilniaus miškų technikumo kabinetai. Ilgainiui laboratorijoje daugėjo dėstomų disciplinų, modernėjo dėstomų dalykų turinys. Šiuo metu laboratorijoje vyksta miško ūkio,želdynų dizaino, rekreacijos specialybių studentams augalų anatomijos ir morfologijos, augalų sistematikos, botanikos,
fitocenologijos, vaistinių augalų modulių praktiniai darbai. Laboratorijoje pakanka darbo vietų ir priemonių studijų programoje numatytiems darbams atlikti.
Studentai naudojasi bazinėmis mokymo priemonėmis: sistematiniais ir morfologiniais augalų herbariumais, biologiniais mikroskopais, mikropreparatais, lupomis, augalų preparavimui, makroskopinei analizei, mikroskopavimui, herbarizavimui, vaistinės žaliavos rinkimui reikalingais įrankiais ir priemonėmis.
Be šių tradicinių botanikos mokymo priemonių laboratorijoje yra mikroskopas VIDEO, kuris turi integruotą video kamerą ir skaitmeninį pojektorių. Ši sistema įgalina mikroskopuojamą vaizdą matyti ekrane.
Vaistinių augalų fitocheminė analizė atliekama Simax prietaisu.