Dendrologijos laboratorija

Dendrologija – mokslas apie augalus, jų savybes ir praktinį pritaikymą.
dendrologijos laboratorija. nuotrauka z. janulaicio
Laboratorijoje studentai gilina teorines dendrologijos žinias, įgyja praktinių įgūdžių. Studentai naudojasi tokiomis bazinėmis mokymo priemonėmis, kaip: sistematiniais ir morfologiniais sumedėjusių augalų arbariumais (sudžiovintomis šakelėmis, stendais), sėklų ir vaisių kolekcijomis, žaliavos rinkimui reikalingais įrankiais ir priemonėmis.
Želdynų dizaino, Miško ūkio ir Rekreacijos specialybės studentaai turi galimybę nagrinėti iki 330 augalų rūšių bei 250 jų veislių svarbiausius skiriamuosius požymius.
Laboratorijoje naudojant informacines technologijas analizuojami sumedėjusių augalų rūšių ir veislių dekoratyvumo kriterijai.