Dubravos arboretumas ir parkas

Arboretumas yra dendrologinė kolekcija, kurioje kaupiami, saugomi ir eksponuojami vertingi mokslo, pažintiniu ir dekoratyviniu požiūriu vietinės kilmės bei introdukuoti medžiai ir krūmai.
Dubravos arboretumas užima 51,5 ha plotą ir yra vienas iš reikšmingiausių dendrofloros introdukcijos ir tyrimo centrų Lietuvoje (įkurtas 1958m.). Jam suteiktas dendrologinės kolekcijos statusas ir paskelbtas saugomu gamtos objektu. Arboretume sukaupta apie 1000 taksonominių vienetų (rūšių, porūšių, formų ir veislių) sumedėjusių augalų. Tarp introdukuotų augalų yra nemažai retų, neauginamų kitose Lietuvos gamtotyros įstaigose. 2004- 2006 m. prie pat Kolegijos esančioje arboretumo dalyje įrengta studijoms ir pažinimui labai vertinga retų augalų ekspozicija. Tarp čia pasodintų augalų – daug arboretume dar neaugintų rūšių ir veislių. 2006m. pastatytas medelyno ir arboretumo reikmėms skirtas administracinis ir laboratorinis pastatas, kur specialiai įrengtos patalpos mokslinei ir mokymo veiklai.
Kauno marių pakrantėje 1960 m. Įveistas Girionių parkas – didžiausias ir vienas gražiausių pokario metais įveistų peizažinio stiliaus Lietuvos parkų (projekto autorius A.Tauras). Parke vyrauja vietinės sumedėjusių augalų rūšys ir apie 250 pavadinimų introdukuotų augalų. Parke randami ir į Lietuvos Raudonąją knygą įrašyti žoliniai augalai, grybai.
Arboretumas ir Girionių parkas yra neįkainojamos vertybės dendrologijos, kraštovaizdžio architektūros, želdynų projektavimo, įrengimo ir priežiūros, botanikos ir aplinkosaugos praktiniams darbams ir mokomosioms praktikoms atlikti. Čia išmokstama atpažinti sumedėjusių augalų rūšis, veisles, stebima jų fenologija, dekoratyvinės savybės, komponavimo principai, perspektyvos, atvirų erdvių intarpai, spalvų gamos kaita įvairiais metų laikais.