Fakultetai

Miškininkystės ir kraštotvarkos fakultetas

Istorija

Fakultetas savo ištakas skaičiuoja nuo 1927 m. kai Alytuje buvo įsteigta Aukštesnioji miškininkystės mokykla. Mokykla 1939 m. buvo perkelta į Vilnių, o 1963 m – į Girionis (Kauno r.). Sovietmečiu mokykla buvo reorganizuota į Miškų ūkio technikumą, o Lietuvai atgavus nepriklausomybę, vėl tapo aukštesniąja mokykla. Ilgą laiką šioje mokykloje veikė viena specialybė – miško ūkis.
2002 m. mokykla įgijo aukštosios mokyklos statusą ir buvo pavadinta Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. Tais pačiais metais pradėjo veikti antroji studijų programa – Želdiniai ir jų dizainas.
2003 metais įvykus Kolegijos reorganizacijai (prijungus prie Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Kauno aukštesniąją aplinkos inžinerijos mokyklą) buvo organizuotas Miškų ir dekoratyviųjų želdynų fakultetas.
2006 metais pradėjo veikti trečioji studijų programa – Rekreacija.

Aplinkos inžinerios fakultetas

Istorija

1991 m. lapkričio mėn.18 d. įsteigtas Lietuvos žemės ūkio akademijos Hidrotechnikos koledžas. Tai buvo pirmoji aukštesniosios mokyklos lygio institucija, įkurta aukštosios mokyklos bazėje. Pagal patvirtintus nuostatus Hidrotechnikos koledžas tapo savarankišku biudžetiniu padaliniu prie LŽŪA Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto. Koledžas turėjo juridinio asmens statusą. Veikė viena specialybė – Hidrotechnika. 1994 metais įvesta antroji studijų programa – Žemėtvarka.
Pasikeitus Lietuvos žemės ūkio akademijos pavadinimui, 1996 m. spalio mėn. 29 d. Hidrotechnikos koledžas pavadintas Lietuvos žemės ūkio universiteto Hidrotechnikos ir žemėtvarkos kolegija.
2000 metais vėl keitėsi institucijos pavadinimas ir statusas. Spalio mėn. 13 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.1151 Kolegija pavadinta Kauno aukštesniąja aplinkos inžinerijos mokykla.
2003 metais sujungus Kauno aukštesniąją aplinkos inžinerijos mokyklą su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, ji tapo šios Kolegijos Aplinkos inžinerijos fakultetu. 2007 metais fakultete pradėjo veikti trečioji studijų programa – Kadastriniai matavimai ir nekilnojamojo turto vertinimas.