Geotechnikos laboratorijoja

Laboratorijoje studentai susižįsta su gruntų mechanikoje taikomais metodais ir prietaisais.
Geotechnikos laboratorijos prietaisai
Geologinius inžinerinius tyrimus atliekame remiantis STR 1.04.02:2004. Naudojame tokius prietaisus: geologinius grąžtus; indus grunto pavyzdžiams dėti; Proktoro tankio (optimalaus drėgnio) nustatymui naudojame Proktoro prietaisą; takumo drėgnio nustatymui naudojame balansuojantį kūgį; turime džiovinimo spintas, naudojame kitus prietaisus
išvardytus Statybinių medžiagų laboratorijos prietaisų apraše.
Sąvartynų filtrato skersinės filtracijos koeficientui nustatyti naudojame originalios konstrukcijos prietaisą, sukurtą mūsų katedros darbuotojų.
Turint geologinių tyrinėjimų duomenis galime atlikti geofiltracijos, šlaitų stabilumo ir pan. skaičiavimus naudojant programinę įrangą GEOSLOPE, PLAFI.