Hidrogeologijos laboratorija

Prietaisas S 11

Hidrogeologijos laboratorija

Laboratorinė įranga S 11 skirta stebėti ir analizuoti požeminio vandens tėkmę esant gręžinių sistemai. Tai leidžia detaliau susipažinti su vandens poreikiu drėkinimo srityje, žemių nusausinimu po potvynių, šulinių panaudojimu sausinant statinių iškasas ir žeminant ežerų bei polderių vandens lygį.

Prietaisas taip pat gali būti panaudotas hidrologiniams (pvz., paviršinio ir po-žeminio vandens tėkmių sukeltos dirvožemio erozijos) procesams nagrinėti. Prietaisas leidžia atlikti trimačius gruntinio vandens tėkmės ir su ja susijusių vandens lygių tyrimus.

Atliekami laboratoriniai darbai:

1. Gruntinio vandens tėkmės analizė. Darbo tikslas – pademonstruoti gruntinio vandens tėkmę grunte ir apskaičiuoti tėkmės hidraulinį nuolydį.

2. Du gręžiniai neapribotame vandeningame sluoksnyje. Darbo tikslas – nubrėžti dviejų gręžinių, esančių neapribotame vandeningame sluoksnyje, depresijos kreivę.

 

Prietaisas birių gruntų gravitacinio vandens atidavimo koeficientui nustatyti

Hidrogeologijos laboratorija

Laboratorinis darbas - birių gruntų gravitacinio vandens atidavimo koeficiento nustatymas. Darbo tikslas -  nustatyti birių gruntų skirtingų sluoksnių h1, h2, h3...hn vandens atidavimo koeficientus, palyginti su empiriniais ir pavaizduoti grafiškai.

 

Prietaisas grunto laidumo vandeniui nustatyti

Hidrogeologijos laboratorija

Laboratorinis darbas – grunto laidumo vandeniui nustatymas. Darbo tikslas -  nustatyti vandens įsisunkimo greitį į tiriamą gruntą lietaus metu.

 

Kamenskio vamzdelis

Hidrogeologijos laboratorija

 

Laboratorinis darbas – filtracijos koeficiento nustatymas Kamenskio vamzdeliu. Darbo tikslas -  nustatyti stikliniame cilindre esančio rupaus smėlio filtracijos koeficientą, kai besifiltruojančio vandens temperatūra To C.