Hidrotechninė statyba

Pasirinkę hidrotechninės statybos specialybę, išmoksite:

 • Vertinti vandens išteklius.
 • Žinoti jų apykaitos dėsningumus.
 • Projektuoti pastatų vidaus bei lauko inžinerinių tinklų hidrotechnikos įrenginius bei vandens valymo įrengimus ir vykdyti jų statybos darbus.
 • Projektuoti ir įrengti žemės sausinimo bei drėkinimo įrenginius.
 • Projektuoti kelius ir organizuoti jų statybos darbus.
 • Vykdyti vandens išteklių apsaugą.
 • Naudoti alternatyviųjų energetikos išteklių technologijas.
 • Įrengti ir prižiūrėti žuvininkystės tvenkinius.

 

Baigę hidrotechninės statybos studijas, galėsite dirbti vandens ūkio statybos, projektavimo įmonėse, vandensaugos ir aplinkosaugos administravimo institucijose, savivaldybių administracijos padaliniuose, kuruojančiuose melioracijos, statybos darbus, bei įmonėse, užsiimančiose atsinaujinačių energijos išteklių naudojimo įrenginių projektavimu ir statyba.

 


PROGRAMOS ŠAKOS:

 • Pastatų vidaus inžinerinės sistemos ("Išmanusis namas")
 • Lauko inžineriniai tinklai
 • Atsinaujinančių išteklių energetika

BENDRIEJI KOLEGINIŲ STUDIJŲ DALYKAI
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Kalbos kultūra ir raštvedyba 3 1 1
Tyrimų metodologija 3 6 7
Teisės pagrindai 3 3 6
Profesinė užsienio kalba 3 2 2
Laisvai pasirenkamas iš bendrųjų koleginių studijų dalykų 
Dalykinė etika 3 2 3
Filosofijos pagrindai
Socialinė psichologija

STUDIJŲ KRYPTIES DALYKAI
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 

Bendrieji teoriniai inžinerijos pagrindų dalykai

Aplinkos fizika 3 2 3
Darbo ir civilinė sauga 3 2 3
Geologija ir agrochemijos pagrindai 4 1 2
Informacinės technologijos 6 1 1
Matematika 5 1 2
Specialieji studijuojamos krypties dalykai
Ekologija ir aplinkosauga  3 1
Inžinerinė grafika  5 1 1
Geodezija  4 1 1
Hidrologija ir hidrogeologija  6
Techninė mechanika  5
Geotechnika  4
Hidraulika  5
Sausinimo ir drėkinimo pagrindai  4
Statybinė medžiagos ir konstrukcijos

 8

4
Urbanistika ir architektūra  3
Vietinės reikšmės keliai  3 5
Vandentieka ir nuotakynai  5
Geografinės informacinės sistemos  4
AutoCAD pagrindai  6
Hidrotechnikos statiniai  6 4 6
Poveikio aplinkai vertinimas ir prevencinės taršos mažinimo priemonės  3
Vandens ūkio statybos darbų technologijos  4
Elektrotechnikos pagrindai  3 4 4
 Laisvai pasirenkami 6 kr.   
 Vandens ūkio verslo ekonomika ir vadyba    3   6    4 
 Vandens ūkio verslo organizavimas
 Informacijos vizualizacija
 Pažeistų teritorijų tvarkymo technologijos
 Laisvai pasirenkami 
 Statybos teisės pagrindai   3  6  5 
 Drenažas specialioms reikmėms
 Gamtos išteklių naudojimo teisė
 Atsinaujinančių gamtos išteklių valdymas
 Pastato inžinerinės sitemos
 Praktikos   
 Geodezijos ir geologijos mokomoji praktika  6 2
 Hidrotechnikos statinių pažintinė praktika  6
 Statybos darbų technologijų ir organizavimo  profesinės veiklos praktika  6
 Baigiamoji profesinės veiklos praktika  12 8
Programos šaka PASTATŲ VIDAUS INŽINERINĖS SISTEMOS
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Pastato vandentiekio ir nuotekų sistemų projektavimas ir įrengimas 4 6 7
„Išmaniojo namo“ informacinės technologijos 4 6 7
Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos 4 5 7
Programos šaka LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Paviršinių nuotekų tvarkymas 4 6 7
Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas ir įrengimas 4 6 7
Drenažo ir drėkinimo sistemos 4 5 7

Programos šaka ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKA
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Hidroenergetika 4 6 7
Saulės, vėjo ir geoterminė energetika 4 6 7
Bioenergetika 4 5 7

Laisvai pasirenkami iš visų KMAIK siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo arba iš kitų aukštųjų mokyklų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo - 6 kr.
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Laisvai pasirenkami 3 5 6
Laisvai pasirenkami 3 5 7