Katedros vedėja

Gitana Vyčienė

gitana.vyciene@gmail.com
Tel. 8-37 383 082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Hidrologija ir hidrogeologija; Geotechnika; Hidrotechnikos statinių pažintinė praktika.
Tyrimų kryptis: GIS sistemų taikymas vandens ūkyje.


Katedros vedėjos pavaduotoja

Jurgita Babilienė

j.babiliene@kmaik.lm.lt
Tel. 8-37 383 082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Informacinės technologijos; Kalbos kultūra ir raštvedyba.
Tyrimų kryptis: informacinės technologijos aplinkos inžinerijoje.


Docentas

Dr. Ramūnas Gegužis

ramunas.geguzis@gmail.com
Tel. 8-37 383 082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Aplinkos fizika; Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas ir įrengimas.
Tyrimų kryptis: Technologijos mokslų srities aplinkos inžinerija.


Docentas

Dr. Vincas Gurskis

vincas.gurskis@asu.lt
Tel. 8-37 383 082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Statybinės medžiagos ir konstrukcijos;Statybos pagrindai ir keliai
Tyrimų kryptis:statybinės medžiagos; statinių konstrukcijų būklės vertinimas.


Docentas

Dr. Raimondas Šadzevičius

r.sadzevicius@kmaik.lm.lt
Tel. 8-37 383 082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Statybinės medžiagos ir konstrukcijos;
Tyrimų kryptis: statybinės medžiagos; statinių konstrukcijų būklės vertinimas


Docentas

Dr. Vilimantas Vaičiukynas

ltvilimantas@gmail.com
Tel. 8-37 383 082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Hidraulika; Kompiuterinė grafika.
Tyrimų kryptis: melioracinės sistemos.


Lektorius

Vitas Damulevičius

damule@hidro.lzuu.lt
Tel. 8-37 383 082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Hidrotechnikos statiniai.
Tyrimų kryptis: užtvankų techninė būklė ir filtracijos per žemių užtvankos laidaus pagrindo tyrimai.


Lektorius

Vytautas Mickevičius

v.mickevicius@kmaik.lm.lt
Tel. 8-37 383 082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Sausinimo ir drėkinimo pagrindai;Vandentvarka; Vandens ūkio statybos darbų technologija; Nuotakynų inžinerija.
Tyrimų kryptis: melioracinės sistemos.


Lektorė

Jurgita Stepšienė

jurgitoss@gmail.com
Tel. 8-37 383 082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Saulės, vėjo ir geoterminė energetika.
Tyrimų kryptis: Atsinaujinančių išteklių energetika.
Dr. Ernesta Liniauskienė

e.liniauskiene@kmaik.lm.lt
Tel. 8-37 383 082; mob. 8-606-91752

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Statybų teisės įvadas; Mokslinių tyrimų metodologija; AutoCAD pagrindai.
Tyrimų kryptis: aplinkos inžinerija ir kraštotvarka.


Lektorius

Irmantas Miliauskas

irmantas.miliauskas@gmail.com
Tel. 8-37 383 082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomas dalykas: Pastatų inžinerinės sistemos
Tyrimų kryptys: pastatų išorės atitvarų sandarumas ir kompozitinių termoizoliacinių medžiagų taikymas; pastato šildymo ir vėdinimo sistemų energetiškai efektyvaus naudojimo sprendiniai.


Lektorius

Deividas Satkauskas

d.satkauskas72@gmail.com

Tel. 8-37 383 082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomas dalykas: Elektrotechnikos pagrindai.
Tyrimų kryptis: pastatų automatizavimo sistemos.