Katedros vedėja

Gitana Vyčienė

    gitana.vyciene@gmail.com
    Tel. 8-37 383 082  mob. 867704513

    Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Hidrologija ir hidrogeologija; Geografinės informacinės sistemos; Hidrotechnikos statinių pažintinė praktika.
Tyrimų kryptis: GIS taikymas hidrologijoje ir hidroenergetikoje.

 

 


Docentė

Dr. Ernesta Liniauskienė

    e.liniauskiene@kmaik.lt
    Tel. 8-37 383 082; mob. 8-606-91752

    Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Statybų teisės įvadas; Mokslinių tyrimų metodologija; AutoCAD pagrindai.
Tyrimų kryptis: aplinkos inžinerija ir kraštotvarka.

 

 


Docentė

Dr. Laima Česonienė

      laima.cesoniene1@vdu.lt
      Tel. 8-37-383-082

      Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Vandens chemija.
Tyrimų kryptis: ekologija; hidroekologija.

 

 


Docentas

Dr. Ramūnas Gegužis

    ramunas.geguzis@gmail.com
    Tel. 8-37 383 082

    Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Aplinkos fizika; Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas ir įrengimas.
Tyrimų kryptis: technologijos mokslų srities aplinkos inžinerija.

 

 


Docentė

Dr. Vilda Grybauskienė

    v.grybauskiene@kmaik.lt; 
    Tel. 8-37 383 082  mob. 8-699-16-524
 
    Liepų g. 1, Girionys
 
Dėstomi dalykai: Paviršinių nuotekų tvarkymas; Keliai.
Tyrimų kryptis:  drenažas; drėkinimas; atliekų tvarkymo inžinerija.

 

 


Docentas

Dr. Vincas Gurskis

    vincas.gurskis@vdu.lt
    Tel. 8-37 383 082

    Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Statybinės medžiagos ir konstrukcijos; Statybos pagrindai ir keliai.
Tyrimų kryptis: statybinės medžiagos; statinių konstrukcijų būklės vertinimas.

 

 

 


Docentas

Dr. Egidijus Kasiulis

       egidijus.kasiulis@gmail.com
       Tel. 8-37 383 082

        Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Hidrotechniniai statiniai; Hidrotechnikos statinių pažintinė praktika.
Tyrimų kryptis: hidroenergetika ir jos poveikis aplinkai; jūrinė energetika ir jos taikymas.

 

 


Docentas

Dr. Raimondas Šadzevičius

    r.sadzevicius@kmaik.lt
    Tel. 8-37 383 082

    Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Statybinės medžiagos ir konstrukcijos.
Tyrimų kryptis: statybinės medžiagos; statinių konstrukcijų būklės vertinimas

 

 

 


Docentas

Dr. Vilimantas Vaičiukynas

    ltvilimantas@gmail.com
    Tel. 8-37 383 082

    Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Hidraulika; Kompiuterinė grafika.
Tyrimų kryptis: melioracinės sistemos.

 

 


Lektorė

Jurgita Babilienė

    j.babiliene@kmaik.lt
    Tel. 8-37 383 082  mob. 867704540

    Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Informacinės technologijos; Kalbos kultūra ir raštvedyba.
Tyrimų kryptis: informacinės technologijos aplinkos inžinerijoje.

 

 

 


Lektorius

Irmantas Miliauskas

     irmantas.miliauskas@gmail.com
     Tel. 8-37 383 082

     Liepų g. 1, Girionys

Dėstomas dalykas: Pastatų inžinerinės sistemos.
Tyrimų kryptys: pastatų išorės atitvarų sandarumas ir kompozitinių termoizoliacinių medžiagų taikymas; pastato šildymo ir vėdinimo sistemų energetiškai efektyvaus naudojimo sprendiniai.

 

 


Lektorius

Deividas Satkauskas

     d.satkauskas72@gmail.com
     Tel. 8-37 383 082

     Liepų g. 1, Girionys

Dėstomas dalykas: Elektrotechnikos pagrindai.
Tyrimų kryptis: pastatų automatizavimo sistemos.