Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai

Pasirinkę nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų specialybę, išmoksite:

  • Atlikti pastatų, žemės ir miškų kadastrinius matavimus;
  • Rengti kartografinę medžiagą;
  • Sudaryti topografinius planus;
  • Naudojant modernias informacines technologijas, nustatyti žemės, miškų ir pastatų vertę;
  • Kontroliuoti statybos darbų kokybę;
  • Sudaryti įmonės verslo planą ir kt.

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų specialybės absolventai gali dirbti įvairiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, susijusiose su kadastrinių matavimų, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto vertinimo, teritorijų planavimo veikla, reikalinga ūkio ir kitiems valstybės poreikiams: VĮ Registrų centre, geodezinių ir kadastrinių matavimų įmonėse, nekilnojamojo turto (miško, žemės, pastatų) vertinimo firmose, kurti geodezinių ir kadastrinių matavimų bei nekilnojamojo turto vertinimo įmones ir kt.


PROGRAMOS ŠAKOS:

  • Nekilnojamojo turto kadastras
  • Nekilnojamojo turto formavimas ir vertinimas

BENDRIEJI KOLEGINIŲ STUDIJŲ DALYKAI

 

Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Kalbos kultūra ir raštvedyba 3 1 1
Taikomųjų tyrimų metodologija 3 4 5
Teisės pagrindai 3 3 6
Užsienio kalba 3 2 2
Laisvai pasirenkamas iš bendrųjų koleginių studijų dalykų 
Dalykinė etika 3 2 3
Filosofijos pagrindai
Socialinė psichologija
STUDIJŲ KRYPTIES DALYKAI

 

Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 

Bendrieji teoriniai inžinerijos pagrindų dalykai

Aplinkos fizika 3 2 3
Darbo ir civilinė sauga 3 2 3
Geologija  4 1 2
Informacinės technologijos 6 1 1
Kompiuterinė grafika 3 1 1
Matematika 5 1 2
Specialieji studijuojamos krypties dalykai
Fotogrametrija  4 4
Geodezija 1  7
Geodezija 2  5
Geodezinių matavimų rezultatų apdorojimas  6
Geografinės informacinės sistemos  5
Inžinerinė geodezija  3
Kadastriniai matavimai   6
Kartografija  4
Nekilnojamojo turto formavimas ir pertvarkymas

 3

5
Nekilnojamojo turto kadastras ir registras  8
Nekilnojamojo turto vertinimas  3
Statinių kadastriniai matavimai  3
Statybos inžinerija  3
Teritorijų planavimo pagrindai  3
Topografija  4
Topografinė braižyba  5
Žemės ir nekilnojamojo turto teisė  3
 Laisvai pasirenkamas 3kr.   
 Aukštoji ir kosminė geodezija    3   6    7 
 Erdviniai duomenys
 Žemės informacinė sistema
 Laisvai pasirenkamas 3kr.   
 Verslo organizavimo pagrindai   3  5   5 
 Verslo ekonomika ir vadyba
 Praktikos   
 Baigiamoji profesinės veiklos praktika  12
 Fotogrametrijos mokomoji praktika  2
 Geodezijos profesinės veiklos praktika 1  8 2-3 
 Geodezijos profesinės veiklos praktika 2  8
 Baigiamasis darbas  9

Programso šaka NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Hipoteka 3 6 7
Miškų kadastras 3 6 7
Nekilnojamojo turto kadastro informacinės sitemos 6 6 7
Skaitmeninė kartografija 3 6 7
Programos šaka NEKILNOJAMOJO TURTO FORMAVIMAS IR VERTINIMAS
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Miško išteklių vertinimas 3 6 7
Nekilnojamojo turto formavimas ir pertvarkymas 2 3 6 7
Nekilnojamojo turto vertinimas ir rinkotyra 6 6 7
Nekilnojamojo turto valdymas 3 6 7
Laisvai pasirenkami iš visų KMAIK siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo arba iš kitų aukštųjų mokyklų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Laisvai pasirenkami 3 3 5
Laisvai pasirenkami 3 5 6
Laisvai pasirenkami 3 6 7
Kūno kultūra - 1,2,3,4 -