Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai

Pasirinkę nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų specialybę, išmoksite:

  • Atlikti pastatų, žemės ir miškų kadastrinius matavimus;
  • Rengti kartografinę medžiagą;
  • Sudaryti topografinius planus;
  • Naudojant modernias informacines technologijas, nustatyti žemės, miškų ir pastatų vertę;
  • Kontroliuoti statybos darbų kokybę;
  • Sudaryti įmonės verslo planą ir kt.

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų specialybės absolventai gali dirbti įvairiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, susijusiose su kadastrinių matavimų, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto vertinimo, teritorijų planavimo veikla, reikalinga ūkio ir kitiems valstybės poreikiams: VĮ Registrų centre, geodezinių ir kadastrinių matavimų įmonėse, nekilnojamojo turto (miško, žemės, pastatų) vertinimo firmose, kurti geodezinių ir kadastrinių matavimų bei nekilnojamojo turto vertinimo įmones ir kt.


PROGRAMOS ŠAKOS:

  • Nekilnojamojo turto kadastras
  • Nuotolinis kartografavimas
  • Inžinerinė geodezija
  • Nekilnojamojo turto formavimas ir vertinimas

BENDRIEJI KOLEGINIAI STUDIJŲ DALYKAI

 

Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Privalomi:      
Profesinė užsienio kalba 6 1 1
Teisės pagrindai 3 3 5
Tyrimų metodologija 3 3 4
Pasirenkami (3 ECTS) 
Dalykinė etika 3 3 4
Bendravimo psichologija
Socialinė psichologija
BENDRIEJI TEORINIAI INŽINERIJOS PAGRINDŲ DALYKAI

 

Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 

Privalomi:

Aplinkos fizika 3 2 3
Darbo ir civilinė sauga 3 2 2
Geologija  4 2 2
Taikomoji matematika ir statistika 5 1 2
Informacinės technologijos 6 1 1
Privalomi:
Geodezija 1  6
Geodezija 2  5
Geodeziniai prietaisai  3
Geografinės informacinės sistemos  5
Įvadas į specialybę  3 1
Kartografija ir fotogrametrija  8
Kompiuterinė grafika  3
Nekilnojamojo turto formavimas ir pertvarkymas

 4

5 6
Nekilnojamojo turto kadastras ir administravimas  8 4
Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai I  6
Nekilnojamojo turto teisė  3
Nekilnojamojo turto vertinimas  3
Pastatų ir inžinerinių statinių kadastriniai matavimai  8
Teritorijų planavimo pagrindai  3
Topografija  7
Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros skaitmeninės technologijos  3
Topografinė braižyba 3 2 2
Verslo organizavimo pagrindai 3 6 7
Baigiamasis darbas 9 6 8
 Pasirenkami studijų krypties dalykai (6 ECTS): 

 Aukštoji geodezija

   3   6    6 
 Erdviniai duomenys
 Nuotoliniai tyrimų metodai
 Kaimo plėtros žemėtvarka   3  4  5 
 Poveikio aplinkai vertinimas
Žemėtvarkos projektavimas
 Praktikos:   
 Baigiamoji profesinės veiklos praktika  12
 Fotogrametrijos praktika  2
 Geodezijos profesinės veiklos praktika 1  8
 Geodezijos profesinės veiklos praktika 2  8
Programos šaka NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Nekilnojamojo turto kadastrai ir registrai 4 6 7
Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai 2 4 6 7
Nekilnojamojo turto kadastro informacinės sitemos 6 6 7
Programos šaka NUOTOLINIS KARTOGRAFAVIMAS
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Nuotolinio kartografavimo metodai 4 6 7
Erdvinių duomenų analizė 4 6 7
3D kartografiniai modeliai 4 6 7
Programos šaka INŽINERINĖ GEODEZIJA
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Erdvinių duomenų valdymas 4 6 7
Inžinerinė geodezija 4 6 7
Topografinės inžinerinės infrastruktūros informacinė sistema 4 6 7
Programos šaka NEKILNOJAMOJO TURTO FORMAVIMAS IR VERTINIMAS
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Nekilnojamojo turto administravimas 4 6 7
Nekilnojamojo turto formavimas ir pertvarkymas 2 4 6 7
Nekilnojamojo turto vertinimas ir rinkotyra 4 6 7
Pasirenkami (3 ECTS)
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Laisvai pasirenkamas 3 5 7