Medynų ugdymas

Miško medžių klasifikacija

medynu ugdymo bandymai1

Vaišvydavos girininkijos 47 kvartalo 70 metų pušyne įrengtas barelis, kuriame auga 130 medžių. Barelis suskirstytas į sekcijas po 20 – 25 medžius kiekvienoje sekcijoje.

Barelis skirtas studentų praktiniams užsiėmimas nustatant medžių klases pagal L. Kairiūkštį ir G. Kraftą.

Kirstinių medžių atrinkimo ugdymo kirtimuose stacionarai

Vaišvydavos girininkijos 47 kvartalo 45 metų eglyne įrengti trys 10 x 10 metrų dydžio bareliai.

Vaišvydavos girininkijos 48 kvartalo 20 metų amžiaus pušyne įrengti trys 10 x 20 metrų dydžio bareliai, kurių kiekvienas padalintas į 2 dalis, pažymint medžių numerius skirtinga spalva.

Bareliuose išmatuoti augančių medžių aukščiai ir skersmenys, nustatytas vidutinis gerai išsivysčiusių medžių aukštis.

Šiuose stacionaruose nustatomas ugdymo reikalingumas, ugdymo tikslai, medyno ugdymo eilė, kirtimo intensyvumas, atrenkami kirstini medžiai, įvertinama medžių atrinkimo kirtimui kokybė. Bareliai skirti ne tik studentų, bet ir miško savininkų mokymui atrinkti kirstinus medžius.

Ugdymo kirtimų mokomieji objektai įvairių rūšių medynuose

Įvairiais būdais formuotas minkštųjų lapuočių su egle jaunuolynas. Vaišvydavos girininkija  48 kvartalas. Nagrinėjami minkštųjų lapuočių su egle medynų formavimo bei pavieniai augančių ąžuoliukų ugdymo ypatumai.

Minkštųjų lapuočių, ąžuolo ir eglės jaunuolyno ugdymas. Šilėnų girininkija, 32 kvartalas. Aptariami mišrių eglės, minkštųjų lapuočių ir ąžuolo medynų ugdymo ypatumai siekiant išlaikyti didesnę ąžuolo dalį medyno sudėtyje.

Šviesinimai mišriuose eglės ir pušies želdiniuose. Šilėnų girininkija, 106 kvartalas. Išmokstama atrinkti kirstinius medžius šviesinant mišrius spygliuočių - lapuočių jaunuolynus.

Šviesinimai beržo su egle ir ąžuolu jaunuolyne. Šilėnų girininkija, 37 kvartalas. Išmoksta atrinkti kirstinus medžius ugdant mišrius minkštųjų lapuočių su egle ir ąžuolu jaunuolynus.

Dviardžio beržyno su egle formavimas. Šilėnų girininkija, 139 kvartalas. Aptariami  minkštųjų lapuočių su egle medynų formavimo ypatumai, kirstinų medžių atrinkimas, optimalios antrame arde augančios eglės apšvietimo sąlygos, ryškiai nesumažinant pirmo ardo produktyvumo.

Ąžuolyno formavimas. Šilėnų girininkija, 55 kvartalas. 60 metų amžiaus ąžuolyne nagrinėjama kaip sudaryti optimalias augimo sąlygas ąžuolams mišriuose minkštųjų lapuočių ir spygliuočių medynuose.

Maumedyno formavimas. Šilėnų girininkija, 58 kvartalas. 60 metų amžiaus maumedyne (570 m3/ha) aptariamos maumedžio biologinės – ekologinės savybės bei našių maumedynų formavimo ypatumai.

Retinimai mišriame ąžuolo – eglės medyne. Vaišvydavos girininkija, 70 kvartalas. Nagrinėjama ąžuolo ir eglės augimo sparta mišriuose želdiniuose, bei tokių medynų formavimą, siekiant didinti ąžuolų kiekį medyno sudėtyje.

Einamieji kirtimai  pušyne. Šilėnų girininkija, 139 kvartalas. Aptariami  medynų parinkimo ugdymui kriterijai.

Einamieji kirtimai dviardžiame beržyne su egle. Šilėnų girininkija, 139 kvartalas.

Praktikos metu studentai nagrinėja dviardžių minkštųjų lapuočių su eglėmis medynų formavimo ypatumus ir ugdymo kirtimų kokybės vertinimo kriterijus.