Studentų priėmimo į
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją
2020 metais taisyklių  2  priedas

 

MOTYVACINIO POKALBIO (TESTO) VYKDYMO TVARKA

STOJANT Į KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJĄ (nuo liepos 1 d. iki  rugpjūčio 31 d.)

Abiturientai, 2020 m. nusprendę pasirinkti studijas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje (KMAIK) ir stojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, gali dalyvauti motyvaciniame pokalbyje (laikyti motyvacinį testą). Sėkmingai pasirodžiusiems stojantiesiems prie konkursinio balo bus papildomai skiriamas 1,0 balas.

Ką reikia žinoti stojantiesiems?

  • Motyvacinis pokalbis (testas) vyks KMAIK Centriniuose rūmuose (informacija 202 kab.), adresu Liepų g. 1, Girionys, Kauno raj.
  • Stojantieji bus informuoti apie motyvacinio pokalbio (testo) datą;

1 lentelė. Motyvacinio pokalbio (testo) datos 2020 m.

Priėmimas į laisvas valstybės nefinansuojamas (VNF) nuolatinių ir ištęstinių studijų vietas

Priėmimo etapai

Datos ir terminai

Vieta, pastabos

Pagrindinis priėmimas

2020 m. rugpjūčio 24, 25, 26 d.

11 val.

Kolegijos priėmimo tarnyboje, Liepų g.1, Girionys, Kauno raj.

Papildomas priėmimas

2020 m. rugsėjo 5, 6, 7 d.

11 val.

Kolegijos priėmimo tarnyboje, Liepų g.1, Girionys, Kauno raj.

  • Dėl svarbių priežasčių (pvz., dėl stojančiojo ligos, nelaimingo atsitikimo ir pan.), motyvacinio pokalbio (testo) data ar laikas gali būti perkeliami;
  • Motyvacinį pokalbį (testą) sudaro 2 dalys: struktūruota apklausa raštu ir pusiau struktūruotas pokalbis;
  • Motyvacinį pokalbį (testą) vertina du Kolegijos priėmimo tarnybos nariai;
  • Apie motyvacijos įvertinimą stojantysis informuojamas iškart po motyvacinio pokalbio (testo);
  • Atvykę į motyvacinį pokalbį (testą) stojantieji turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • Stojantieji turi teisę į apeliaciją tik dėl procedūrinių pažeidimų.

Pokalbis

Apklausa raštu

Temos

Tematika

Tematika

Vertinama

Profesinės veiklos srities pasirinkimo veiksniai

Ar esmingai susieja aptariamus aspektus su pageidaujama įgyti profesija?

Pagrįsti numatomos profesinės veiklos srities pasirinkimą

Ar argumentuojamas savo pasirinkimas patirtimi, išryškinant asmenines savybes ir vertybines nuostatas

Pagrįsti nusiteikimą įgyti aukštąjį išsilavinimą Kolegijoje

Ar pakankamai atskleidžia nusiteikimą studijuoti KMAIK

Pagrįsti nusiteikimą įgyti aukštąjį išsilavinimą

Ar geba argumentuotai paaiškinti, kodėl pasirinko studijas KMAIK

Mokymosi sunkumų įveikimas

Ar reflektuoja sėkmingo bendradarbiavimo sąlygas ir asmeninę atsakomybę?

 

 

Bendradarbiavimo patirtis

Ar demonstruoja adekvačią komunikaciją

 

 

Perspektyvinis įsivaizdavimas apie savo profesinę veiklą.

Daugiau informacijos čia: http://www.kmaik.lt/uploads/Stojantiesiems/Priemimo_tvarka/2020/2020%20KMAIK%20pri%C4%97mimo%20TAISYKL%C4%96S%202020-04-29.pdf

Informacija teikiama telefonu +370 37 383082 arba el. paštu: info@kmaik.lm.lt