AKTUALI INFORMACIJA

 

ĮSAKYMAS

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO KAUNO RAJONE PREVENCIJOS PRIEMONIŲ

 

***

Vyriausybė pritarė, kad nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. dviem savaitėms bendrojo ugdymo mokyklose 5–12 klasių mokiniams ir profesinio mokymo įstaigose skelbiama kontaktinio ugdymo pauzė .....

https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/mokiniu-atostogu-trukme-lieka-ta-pati

***

 

Aktuali informacija dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo karantino laikotarpiu

Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. balandžio 17 dieną pasirašė įsakymą Nr. V-574 „Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo karantino laikotarpiu“. Minėtu įsakymu nustatyta, kad 2019–2020 mokslo metų profesinio mokymo programų baigiamųjų kursų mokinių įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimas KARANTINO METU nevykdomas.

Visiems 2019–2020 mokslo metų profesinio mokymo programų baigiamųjų kursų mokiniams be kvalifikacinio vertinimo vykdymo bus išduodami profesinio mokymo diplomai. Teorijos ir praktinio mokymo patikrinimo rezultatams įrašyti skirtoje vietoje prie teorijos ir praktikos pavadinimo bus rašomi balai – programos modulių teorijos ir praktinio mokymo pasiekimų įvertinimo vidurkiai, jei mokinys mokėsi pagal modulinę profesinio mokymo programą. Taip pat programos mokomųjų dalykų teorijos ir praktinio mokymo pasiekimų įvertinimo vidurkiai, jei mokinys mokėsi pagal profesinio mokymo programą, kuri nėra sudaryta iš modulių. Karantino laikotarpiu praktika yra įskaitoma.

Pridedama atmintinė (Dėl asmens įgytų kompetencijų įvertinimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino laikotarpiu)

 

***

DĖL 2019–2020 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. RUGPJŪČIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-929 „DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ BENDRŲJŲ PROFESINIO MOKYMO PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

***

Informuojame

Atsižvelgiant į 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr.207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, informuojame, kad:

  • Profesinio mokymo skyriaus pedagoginiai darbuotojai dirba nuotoliniu būdu.
  • Interesantai į Profesinio mokymo skyriaus patalpas nebus įleidžiami.
  • Visi Profesinio mokymo skyriaus patalpose suplanuoti renginiai atšaukiami.

Informacija teikiama:

El. paštu:

Telefonu:

  • Profesinio mokymo skyriaus vedėjas Nerijus Marcinkevičius tel. +370 687 34481.
  • Profesinio mokymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida Poškienė tel. +370 610 45929.
  • Bendrabučių administratorė Valda Gudynaitė-Franckevičienė   +370 672 37116.

Nuo kovo 30 d. ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu vadovaujantis „Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Profesinio mokymo skyriaus Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu”.

***

Prašymus reikia pateikti LAMA BPO informacinėje sistemoje

Jei reikia konsultacijos dėl prašymo pildymo - kviečiame atvykti į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Profesinio mokymo skyrių arba kreiptis telefonais 861045929, 868734481, 837383082, arba el. paštu i.poskiene@kmaik.lm.lt