Katedros vedėja

Dr. Edita Abalikštienė

e.abalikstiene@kmaik.lm.lt
Tel. 8-37-383082; mob. 8-606-91807

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Geodezija; Geodezijos profesinės veiklos praktika; Topografija, Žemėtvarkos projektavimas.
Tyrimų kryptis:Lietuvos nenašių žemių naudojimo tyrimai.


Katedros vedėjos pavaduotoja

Kristina Javaitienė

k.javaitiene@kmaik.lm.lt
Tel. 8-37-383082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Verslo organizavimo pagrindai.
Tyrimų kryptis: Vadyba ir administravimas.


Docentas

Dr. Audrius Aleknavičius

Audriusa11@gmail.com
Tel. 8-37-383082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Nekilnojamojo turto vertinimas; Nekilnojamojo turto marketingas.
Tyrimų kryptis: NT vertinimas ir rinkos tyrimai; ūkių plėtra ir žemės konsolidacija; Žemės informacinė sistema.


Lektorė

Virginija Atkocevičienė

virginija.atkoceviciene@gmail.com
Tel. 8-37-383082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Nekilnojamojo turto kadastras.
Tyrimų kryptis: Racionalus žemės ir jos išteklių naudojimas.


Lektorius

Giedrius Balevičius

balevicius@mail.lt
Tel. 8-37-383082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Geodezija-2.
Tyrimų kryptis: Nekilnojamojo turto kadastras; geodezija; GIS.


Lektorė

Daiva Gudritienė

gudritiene@gmail.com
Tel. 8-37-383082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Fotogrametrija; Fotogrametrijos mokomoji praktika; Kartografija.
Tyrimų kryptis: Nuotolinių metodų taikymas žemės dangos objektų savybėms nustatyti ir vertinti.


Lektorė

Giedrė Ivavičiūtė

ivavice@gmail.com
Tel. 8-37-383082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Kraštotvarka, Teritorijų planavimas, Hipoteka, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.
Tyrimų kryptys: kraštovaizdžio kaitos tyrimai, žemės ūkio naudmenų naudojimas  saugomose teritorijose, aplikosqauga ir ekologinis ūkininkavimas.


Lektorė

Daiva Juknelienė

d.jukneliene@kmaik.lm.lt
Tel. 8-37-383082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Žemės ir nekilnojamojo turto teisė; Žemės tvarkymo pagrindai; Žemėtvarkos projektavimas.
Tyrimų kryptis: Žemės naudojimo tyrimai; Žemės reforma.


Lektorius

Darius Pupka

darius.pupka@gmail.com
Tel. 8-37-383082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Geografinės informacinės sistemos; Informacinės technologijos; Nekilnojamojo turto formavimas ir pertvarkymas; Nekilnojamojo turto registras;Kadastro informacinė sistema; Žemės informacinė sistema.
Tyrimų kryptis: Nekilnojamojo turto kadastro rodiklių analizė; GIS.


Lektorė

Vilma Šalkauskienė

vilma.sinkeviciute@gmail.com
Tel. 8-37-383082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Topografija; Geodezijos profesinės veiklos praktika; Žemėtvarkos vadyba;Saugomų teritorijų planavimas.
Tyrimų kryptis: Kaimo kraštovaizdžio struktūrų kaita ir naudojimas.


Lektorė

Vaiva Stravinskienė

stravinski.kmaik@gmail.com
Tel. 8-37-383082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Taikomųjų tyrimų metodologija; Topografinė braižyba.
Tyrimų kryptis: Žemės naudojimo problemos.

 


Lektorius

Aurelijus Živatkauskas

a.zivatkauskas@kmaik.lm.lt
Tel. 8-37-383082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Geodeziniai matavimai; Kadastriniai matavimai; Geodeziniai prietaisai;Skaitmeniniai žemėlapiai; Inžinerinės komunikacijos; Geodezinių matavimo rezultatų apdorojimas; Geodezijos profesinės veiklos praktika.
Tyrimų kryptis: Vietinio vertikalaus tinklo tikslumo tyrimai; niveliavimo skaitmeniniais nivelyrais metodikos tobulinimas; dvidažnių GPS imtuvų panaudojimo galimybių vertinimas.