Katedros vedėja

Dr. Edita Abalikštienė

    e.abalikstiene@kmaik.lt
    Tel. 8-37-383082; mob. 8-606-91-807

    Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Geodezija; Geodezijos profesinės veiklos praktika; Topografija, Žemėtvarkos projektavimas.
Tyrimų kryptis: Lietuvos nenašių žemių naudojimo tyrimai.

 

 


Katedros vedėjos pavaduotoja

Kristina Javaitienė

    k.javaitiene@kmaik.lt
    Tel. 860089401

    Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Verslo organizavimo pagrindai.
Tyrimų kryptis: vadyba ir administravimas.

 

 


Docentas

Dr. Audrius Aleknavičius

    Audriusa11@gmail.com
    Tel. 8-37-383082

    Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Nekilnojamojo turto vertinimas; Nekilnojamojo turto marketingas.
Tyrimų kryptis: NT vertinimas ir rinkos tyrimai; ūkių plėtra ir žemės konsolidacija; Žemės informacinė sistema.

 

 


Lektorė

Virginija Atkocevičienė

    virginija.atkoceviciene@gmail.com
    Tel. 8-37-383082

    Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Nekilnojamojo turto kadastras.
Tyrimų kryptis: racionalus žemės ir jos išteklių naudojimas.

 

 


Lektorius

Giedrius Balevičius

    gbalevicius@gmail.lt
    Tel. 8-37-383082

    Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Geodezija-2.
Tyrimų kryptis: nekilnojamojo turto kadastras; geodezija; GIS.

 

 


Lektorė

Daiva Gudritienė

    gudritiene@gmail.com
    Tel. 8-37-383082

    Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Fotogrametrija; Fotogrametrijos mokomoji praktika; Kartografija.
Tyrimų kryptis: nuotolinių metodų taikymas žemės dangos objektų savybėms nustatyti ir vertinti.

 

 


Lektorė

Giedrė Ivavičiūtė

    ivavice@gmail.com
    Tel. 8-37-383082

    Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Kraštotvarka; Teritorijų planavimas; Hipoteka; Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.
Tyrimų kryptys: kraštovaizdžio kaitos tyrimai; žemės ūkio naudmenų naudojimas  saugomose teritorijose; aplikosqauga ir ekologinis ūkininkavimas.

 

 


Lektorė

Daiva Juknelienė

    d.jukneliene@kmaik.lt
    Tel. 8-37-383082

    Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Žemės ir nekilnojamojo turto teisė; Žemės tvarkymo pagrindai; Žemėtvarkos projektavimas.
Tyrimų kryptis: Žemės naudojimo tyrimai; Žemės reforma.

 

 


Lektorius

Darius Pupka

    d.pupka@kmaik.lt
    Tel. 8-37-383082

    Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Geografinės informacinės sistemos; Informacinės technologijos; Nekilnojamojo turto formavimas ir pertvarkymas; Nekilnojamojo turto registras;Kadastro informacinė sistema; Žemės informacinė sistema.
Tyrimų kryptis: Nekilnojamojo turto kadastro rodiklių analizė; GIS.

 

 


Lektorė

Vilma Šalkauskienė

    vilma.sinkeviciute@gmail.com
    Tel. 8-37-383082

    Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Topografija; Geodezijos profesinės veiklos praktika; Žemėtvarkos vadyba;Saugomų teritorijų planavimas.
Tyrimų kryptis: Kaimo kraštovaizdžio struktūrų kaita ir naudojimas.

 

 


Lektorė

Vaiva Stravinskienė

    stravinski.kmaik@gmail.com
    Tel. 8-37-383082

    Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Taikomųjų tyrimų metodologija; Topografinė braižyba.
Tyrimų kryptis: Žemės naudojimo problemos.

 

 


Lektorius

Aurelijus Živatkauskas

    a.zivatkauskas@kmaik.lt
    Tel. 8-37-383082

    Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Geodeziniai matavimai; Kadastriniai matavimai; Geodeziniai prietaisai;Skaitmeniniai žemėlapiai; Inžinerinės komunikacijos; Geodezinių matavimo rezultatų apdorojimas; Geodezijos profesinės veiklos praktika.
Tyrimų kryptis: Vietinio vertikalaus tinklo tikslumo tyrimai; niveliavimo skaitmeniniais nivelyrais metodikos tobulinimas; dvidažnių GPS imtuvų panaudojimo galimybių vertinimas.