Pokyčiai Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos valdyme

2016 m. rugpjūčio 22 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje vyko Kolegijos Tarybos posėdis, kuriame vietoje kadenciją baigiančio direktoriaus dr. Albino Tebėros buvo išrinktas naujasis vadovas - Dr. Vaidotas Lygis, kuris oficialiai darbus kolegijoje pradės nuo š.m. rugsėjo 1 d.
Naujasis kolegijos vadovas aukštąjį išsilavinimą įgijo 1997 m. tuometiniame Lietuvos žemės ūkio universiteto (dabartinis Aleksandro Stulginskio universitetas) Miškų ūkio fakultete. 1999 m. jam suteiktas Miškotyros magistro kvalifikacinis laipsnis. 2005 m. Švedijos agrarinių mokslų universitete (SLU, Upsala, Švedija) V. Lygis įgijo Miškininkystės mokslų daktaro laipsnį, kuris 2005 m. birželio 16 d. nostrifikuotas Lietuvos mokslo taryboje, suteikiant Biomedicinos mokslų daktaro vardą.
Nuo 1997 m. prasidėjusi V. Lygio darbinė patirtis labai įvairi: darbas Vilniaus miškų urėdijoje, Lietuvos miškų institute, Miško sėklininkystės ir selekcijos tarnyboje prie LR Aplinkos ministerijos, UAB Metsaliitto, Botanikos institute, Švedijos agrarinių mokslų universiteto Miško mikologijos ir patologijos departamente. Pastaruoju metu V. Lygis dirbo Gamtos tyrimų centro Botanikos institute Fitopatogeninių mikroorganizmų laboratorijos vyriausiuoju mokslo darbuotoju.
 
Plačiau su V. Lygio veikla galima susipažinti čia:
http://kmaik.lt
http://www.gamtostyrimai.lt