Vyko seminaras privačių miškų savininkams "Miškų tvarkymo ir naudojimo pagrindai"

Jonavos miškų urėdijoje (Miško g. 1, Jonava) birželio 29 d. vyko 1 dienos seminaras privačių miškų savininkams "Miškų tvarkymo ir naudojimo pagrindai".

Seminaro metu dalyviai išklausė Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos lektorių paskaitą apie ūkininkavimo ypatumus miškuose, kurie teršiami pramonės įmonių teršalais.
Seminaro dalyviai turėjo praktinius užsiėmimus miške, kurių metų apžiūrėjo demonstacinius objektus. Pagrindinės diskusijų temos buvo pagrindinio naudojimo kirtimai (kirtimų technologijos, kirtaviečių paruošimas miško atkūrimui, bioįvairovės apsauga ir kt.), medienos gaminiai (jų matavimas, kokybės nustatymas, prekybos ypatumai), miško atkūrimas (želdinių įveisimas, parama savaiminiam žėlimui), bei medynų formavimas (jaunuolynų ugdymas, retinimo, einamieji ir sanitariniai kirtimai).
Seminaro dalyviams buvo įteikti pažymėjimai.