KMAIK susitikimas su "Litbiomos" ir "Enerstenos grupės" atstovėmis

Š. m. vasario 21 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje viešėjo Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA direktorė Vilma Gaubytė ir UAB “Enerstenos grupė” rinkodaros vadovė Donalda Tumaitytė. Susitikime su Miškininkystės ir Hidrotechninės statybos katedrų studentais bei dėstytojais viešnios pristatė reprezentuojamų įmonių veiklą, Lietuvos atsinaujinančios energetikos sektoriaus ateities perspektyvas bei karjeros galimybes šiame sektoriuje. 
Asociacija LITBIOMA šiuo metu vienija 54 narius, tarp kurių yra kietojo biokuro ir kitų atsinaujinančių energijos išteklių tiekėjai, biokuro katilinių ir kitos susijusios įrangos gamintojai bei projektuotojai, energetinių želdinių plantacijų vystytojai bei mokslo ir tyrimų institucijos. “Enerstenos” įmonių grupė yra žinoma tiek Lietuvoje, tiek užsienio rinkose dėka kuriamų inovatyvių biomasės deginimo technologijų bei gaminamos pramoninių katilinių ir kitos įrangos. Tiek asociacijos LITBIOMA, tiek UAB “Enerstenos grupė” veiklos pristatymai susilaukė didelio į paskaitą susirinkusiųjų susidomėjimo, studentai aktyviai reagavo į pasiūlytas mokomosios-gamybinės praktikos galimybes.
Susitikimo metu tarp asociacijos LITBIOMA ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis siekiant aktyviai atstovauti bendrus interesus, stiprinti bendradarbiavimą tarp asociacijos narių ir mokslo bei studijų institucijų, gerinti sektoriaus žinomumą Lietuvoje, propaguoti biomasės, kaip atsinaujinančio energijos šaltinio, naudojimo plėtrą ir susijusių technologijų tobulinimą gaminant šilumos bei elektros energiją.