ERASMUS paskaitos Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedroje

Paskaitos vyks 2017 m. kovo 3 d. 403 auditorijoje

9. 00 – 10. 30 val.
"Kraštovaizdžio kūrimas, panaudojant naujus kraštovaizdžio elementus ir medžiagas"
Dr. Madara Markova (Latvijos žemės ūkio universitetas)

10. 45 – 12. 15 val.
"Nuo žemės iki vandens: kompleksinio projektavimo iššūkiai, padedantys įkomponuoti naują terminį ežerą į kraštovaizdį"
Dr. Zsombor Boromisza (Szent – Istvan universitetas, Vengrija)