Baigėsi tarptautinė konferencija „KŪRYBINIAI PROCESAI ŽELDYNUOSE”

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje baigėsi tarptautinė konferencija „KŪRYBINIAI PROCESAI ŽELDYNUOSE” ir ją lydėję renginiai (kraštovaizdžio objektų apžiūra Kauno apskrityje bei Erasmus paskaitos studentams).
Konferencijoje dalyvavo septyniolika užsienio šalių pranešėjų iš Latvijos, Lenkijos, Vengrijos ir Ukrainos bei mūsų tautiečiai. Pagrindinis dėmesys buvo skirtas želdynų kūrimo procesui. Kadangi kūrybiškas požiūris į kraštovaizdžio projektavimą, apsaugą, tvarkymą, projektų viešinimą skatina funkcionalių, estetiškų erdvių atsiradimą mūsų gyvenamojoje aplinkoje, ši tema yra aktuali ne tik mūsų šalyje, bet ir visoje Europoje.
Užsienio pranešėjų moksliniai straipsniai bus publikuoti Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos mokslo leidinyje „Miškininkystė ir kraštotvarka“ (ISSN 2345-0002). Leidinys PDF formatu bus patalpintas ir kolegijos tinklalapyje www.kmaik.lt balandžio mėnesio pabaigoje.
Kovo 3 d. vyko Erasmus paskaitos studentams. Dr. Madara Markova (Latvijos žemės ūkio universitetas) pristatė baigiamųjų studentų darbų pavyzdžius, projektavimo programas, darbo eigą (topografinės medžiagos analizę, klimato zonų vertinimą, augalų parinkimą, užsakovo poreikių indentifikavimą naudojant anketinę apklausą, konteksto analizės procesą). Sekančios paskaitos metu buvo nagrinėti Niujorko ir Vašingtono miestų želdynų kūrimo pavyzdžiai. Pagrindinis dėmesys buvo skirtas lietaus surinkimo ir panaudojimo galimybių aptarimui.
Dr. Zsombor Boromisza (Szent – Istvan universitetas, Vengrija) pristatė kraštovaizdžio architektūros ir urbanistikos universitetines bakalauro, magistro bei daktaro studijų programas, trumpai papasakojo apie savo šalį. Vėliau studentai buvo supažindinti su įvairiais dirbtiniais ežerų tipais, funkcijomis, formomis, pakrančių želdinimo darbų eiga, augalų perkėlimo problemomis, vandens augalų parinkimo, sodinimo, telkinio priežiūros klausimais, bei naudojimo ekoturizmui galimybėmis.