Diplomų įteikimo šventė

2017 metais Kolegijoje įteikti 196 profesinio bakalauro diplomai.

Miškininkystės ir kraštotvarkos fakultetą baigė 137 absolventai:

  • Rekreacijos studijų programą - 27;
  • Želdynų dizaino studijų programą - 13;
  • Miško ūkio studijų programą – 97.

Aplinkos inžinerijos fakultetą baigė 59 absolventai:

  • Žemėtvarkos studijų programą – 19;
  • Hidrotechninės statybos studijų programą – 8;
  • Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo studijų programą - 32.

Profesinio mokymo skyrių baigė ir įgijo kvalifikuoto miško darbuotojo profesinę kvalifikaciją - 13.

Šventės akimirkos: