Informacija stojantiems į kolegiją 2017 m.

 
Pagrindinio priėmimo I etapas baigiasi liepos 27 d. 17 val. Likusios laisvos vietos bus paskelbtos liepos 28 d. 12 val.
 
Bendrojo priėmimo II etape galima atnaujinti prašymą LAMA BPO informacinėje sistemoje (http://lamabpo.lt/). Prašyme negalima įrašyti naujų pageidavimų, tik galima keisti pageidavimų eiliškumą. Prašymų koregavimas LAMA BPO IS vyks nuo liepos 28 d. 12 val. iki liepos 30 d. 17 val. Pirmame etape sudarius studijų sutartį dėl vnf vietos arba negavus kvietimo, galima dalyvauti dėl vf, vnf/st ar vnf vietų. Pirmame etape sudarius sutartį dėl vf ar vnf/st vietos, galima dalyvauti tik dėl vnf vietos. Kvietimai studijuoti bus paskelbti rugpjūčio 1 d. iki 17 val. Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas kolegijoje vyks rugpjūčio 2-3 d. iki 17 val.
 
Papildomame priėmime gali dalyvauti ir stojantieji, kurie nedalyvavo pagrindiniame priėmime. Prašyme galima pateikti iki 6 pageidavimų. Jei sudaryta vf ar vnf/st studijų sutartis, tai galima dalyvauti tik dėl vnf studijų vietos. Jei sudaryta vnf studijų sutartis ar negautas /nepriimtas kvietimas, tai galima dalyvauti dėl vf, vnf/st ir vnf studijų vietų. Prašymai LAMA BPO IS teikiami nuo rugpjūčio 10 d. iki rugpjūčio 16 d. 17 val. Kvietimai studijuoti bus paskelbiami rugpjūčio 21 d. iki 12 val. Sutartys pasirašomos rugpjūčio 22-23 d. iki 17 val.
 
 
Sutrumpinimų paaiškinimas:
vf – valstybės finansuojama vieta
vnf/st – valstybės nefinansuojama vieta su studijų stipendija
vnf – valstybės nefinansuojama vieta