Valstybinis studijų fondas skelbia valstybės ir valstybės remiamų paskolų prašymų teikimo datas

Valstybinis studijų fondas skelbia valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms, dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis ir valstybės paskolų studijų įmokai mokėti rudens semestrą gauti prašymų-anketų teikimo pradžią - 2017 m. rugpjūčio 21 d., pabaigą - 2017 m. rugsėjo 15 d. (15 val.). Sąrašų pasklebimo data - 2017 m. spalio 4 d. 

Studentai, norintys gauti valstybės paskolą arba valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklalapyje (https://studentai.vsf.lt/studentai/) užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti ją Fondui nurodytu būdu iki 2017 m. rugsėjo 15 d.

Daugiau informacijos