Valstybinis studijų fondas skelbia valstybės ir valstybės remiamų paskolų prašymų teikimo datas

 

Valstybinis studijų fondas skelbia valstybės paskolų studijų įmokai mokėti, valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir valstybės remiamų paskolų dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pavasario semestrą gauti  prašymų-anketų teikimo pradžią - 2018 m. kovo 1 d. (nuo 8:00 val.), pabaigą - 2018 m. kovo 23 d. (15:00 val.). Sąrašų paskelbimo data - 2018 m. balandžio 11 d.
 
Studentai, norintys gauti valstybės paskolą arba valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklalapyje (https://studentai.vsf.lt/studentai/) užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti ją Fondui nurodytu būdu iki 2018 m. kovo 23 d. Daugiau informacijos...