DAROM! GAMTA TAU PADĖKOS!

Atėjęs pavasaris kviečia Jus susitvarkyti savo apylinkėse.

Džiaugiamės, jog kaip ir kasmet, to daryti neteks vieniems. Dalyvaukime kartu su savo bendruomenėmis, darbo kolektyvu, šeimos nariais.

Kviečiame visus Girionių bendruomenės narius aktyviai dalyvauti Lietuvos

atkūrimo šimtmečiui skirtoje vienuoliktoje akcijoje

DAROM 2018 balandžio 18 d.! 

Pradžia 14 val., renkamės prie KMAIK centrinių rūmų įėjimo.

 

KMAIK informacinis centras

KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJA

Liepų g. 1, Girionys

LT-53101 Kauno r.

el.p info@kmaik.lm.lt