Moksleivių iš Panevėžio vizitas Girionyse

2018 m. balandžio 5 dieną kolegiją aplankė 3-6 klasių moksleivių iš Panevėžio „Aušros“, „A. Lipniūno“, „Vilties“, „Rožyno“ progimnazijų, „Minties“ gimnazijos, jų tėvų ir mokytojų delegacija. Šią išvyką suorganizavo gamtininkų būrelio „Ekologijos džiunglėse“ vadovė mokytoja Zita Kavaliauskaitė.

Svečiai aplankė Kadagių slėnį, Dubravos medelyno objektus – kankorėžių aižyklą, sėklų saugyklą, miško sodmenų išauginimo šiltnamius. Aplankytas Kauno marių regioninis parkas, kur šio parko ekologas Evaldas Makrickas interaktyvioje lentoje parodė kaip slinko ledynai, kaip formavosi reljefas, kur jojo su žirgu Vytautas Didysis; pristatė įdomią Kauno marių atsiradimo istoriją, kaip buvo iškelti iš Kauno marių „dugno“ kaimai, kaip keitėsi kraštovaizdis. Parodė pagrindinius miško faunos atstovus, išklausėme jų balsus. Suorganizavo įdomią gamtos pažinimo viktoriną, klausimų-atsakymų varžybas.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dirvožemių laboratorijoje pristatyta gausi Lietuvos naudingųjų iškasenų kolekcija, pademonstruotas mineralų „išaugimas“, detaliai išaiškintas dirvožemių susidarymo procesas. Per mikroskopą moksleiviai ir mokytojai pamatė kaip atrodo smėlis ir molis. Skaityta paskaita „Augalai– gyvi organizmai“.

Didžiulį įspūdį mokytojams ir moksleiviams paliko Kadagių slėnis, medelių skiepijimas, Kauno marių atsiradimo istorija ir jų pasekmės kraštovaizdžiui, dirvožemio vaizdai per mikroskopą ir žinoma įtikinimai, kad augalai turi „protą“, „ausis“, kad jie mato, jaučia, tarpusavyje bendrauja, perspėja vieni kitus apie pavojus, jaučia skausmą.

Ekskursijoms vadovavo, nenuilstamai pasakojo apie gamtos, miško paslaptis, vienas geriausių, studentų bei moksleivių mylimiausias doc. dr. Vytautas Bareika, kuris savo žiniomis, pasakojimais ir palyginimais skaitė gamtos „knygą“, sukėlė didžiulį moksleivių ir mokytojų susidomėjimą bei gamtos paslapčių pažinimo džiaugsmą, ko dar anksčiau nežinojo, nepastebėjo ar nesuprato.

Visko apžiūrėti ir aptarti nespėta. Liko nepamatytas Žiegždrių geologinis takas, Kauno marių vaizdai, Girionių parkas, dendroparkas ir dar daug kitų žmogaus ir gamtos sukurtų kūrinių.

Mokytojai ir moksleiviai pažadėjo dar kartą atvykti į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją su dar gausesne palyda ir net su tėvais.