KMAIK direktoriaus vizitas į Ukrainą

KMAIK direktorius Vaidotas Lygis 2018 m. gegužės 23-25 d. viešėjo Ukrainos nacionaliniame gyvybės ir aplinkos mokslų universitete (NUBIP, Kijevas) bei Malino miškų ir miško technikos koledže (MLTK, Malinas-Gamarnia). Ukrainos nacionaliniame gyvybės ir aplinkos mokslų universitete V. Lygis dalyvavo universiteto 120-ies metų jubiliejaus iškilmėse ir tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „The third millennium sustainable development goals: challenges for Life Sciences Universities“ („Trečiojo tūkstantmečio darnaus vystymosi tikslai: iššūkiai gamtos mokslų universitetams“), kur ekologijos, augalų išteklių valdymo ir biotechnologijų sekcijoje skaitė pranešimą tema „Ash dieback in Lithuania: entering the third decade of the hard battle“ („Uosių džiūtis Lietuvoje: žengiame į trečiąjį kovos su šia liga dešimtmetį“). Susitikta ir apie bendradarbiavimo plėtros galimybes diskutuota su universiteto rektoriumi dr. Stanislav M. Nikolaienko bei universiteto sudėtyje esančio Miškų ir kraštotvarkos instituto direktoriumi dr. Petr I. Lakyda. Aptartos studentų mainų galimybės pagal universitete inicijuojamą ERASMUS+ programą. Miškų ir kraštotvarkos instituto direktorius dr. P. I. Lakyda pasidžiaugė, kad buvusi jų studentė Krystina Soroka sėkmingai studijuoja KMAIK želdynų dizainą, ir šiemet jai bus įteiktas profesinio bakalauro diplomas.

Vizito Malino miškų ir miško technikos koledže metu su šia mokykla pasirašyta bendradarbiavimo sutartis; su koledžo direktoriumi dr. Igor D. Ivaniuk aptartos bendradarbiavimo, studentų bei dėstytojų mainų galimybės. Koledžo darbuotojams ir studentams V. Lygis pristatė mūsų kolegiją, studentus pakvietė į KMAIK atvykti studijuoti, o administraciją – atsakomajam vizitui.