KMAIK darbuotojų vizitas Švedijoje

 
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytojai Nerijus Marcinkevičius, Inga Kibirkštienė, Arūnas Jurkonis bei studijų administratorė Renida Jankauskė 2018 m. birželio 4-8 d. viešėjo Švedijoje, pas ilgamečius kolegijos partnerius Thord ir Ula Nordstedt. Šio vizito tikslas buvo susipažinti su Švedijos miškų ūkio valdymu, aplinkos apsaugos organizavimu bei tęsti tolimesnį abiejų šalių bendradarbiavimą pagal ERASMUS+ programą. Ponai Nordstedt yra stambaus privataus miško ūkio savininkai, kuriame jau daugelį metų mūsų studentai „semiasi“ praktinių miškininkystės žinių.
          Kolegijos darbuotojai lankėsi Tiveden nacionaliniame parke, kuriame susipažino su Švedijos aplinkos apsaugos organizavimu, saugomų teritorijų sistema ir valdymu. T. Nordstedt supažindino su savo miško valdoje taikomomis miškininkystės technologijomis – miško atkūrimu, medynų ugdymu ir pagrindinio naudojimo kirtimų vykdymu. Susitikimo su privačių miškų savininkų kooperatyvo Södra atstovais buvo diskutuojama apie organizacijos veiklą ir miškininkavimą privačiuose miškuose. Švedijos miškų agentūroje svečiai buvo supažindinti su valstybine miškų kontrole ir priežiūra.
          Baigiantis vizitui buvo aptartos tolimesnės abiejų šalių bendradarbiavimo galimybės bei ERASMUS+ programos tęstinumas.