Netekome dėstytojo A.Vaitiekūno

 

Liūdime, nes  š. m. gruodžio 17 d. mirė Kolegijos dėstytojas Antanas Vaitiekūnas (1956-2018). 

Velionis bus pašarvotas antradienį  (gruodžio 18 d.) nuo 12.00 val.  Tabariškių laidojimo namuose (Ringaudai).

Laidotuvės trečiadienį (gruodžio 19 d.) 14 val.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems.