Valstybės remiamų paskolų prašymų-anketų teikimo datos

Valstybinis studijų fondas skelbia valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir valstybės remiamų paskolų dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pavasario semestrą gauti  prašymų-anketų teikimo pradžią - 2019 m. vasario 25 d. (nuo 8:00 val.), pabaigą - 2019 m. kovo 15 d. (iki 15:00 val.). Sąrašų paskelbimo data - 2019 m. balandžio 3 d.
 
Studentai, norintys gauti valstybės paskolą arba valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklalapyje (https://studentai.vsf.lt/studentai/) užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti ją Fondui nurodytu būdu iki 2018 m. kovo 15 d.
 
Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas rasite tinklapyje https://vsf.lrv.lt/