Dalyvauta seminare „Pažeistos teritorijos ir jų regeneravimo galimybės“

Hidrotechninės statybos, Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų, Želdynų dizaino ir Žemėtvarkos studijų programų studentai 2019 metų gegužės 22 dieną lydimi Nekilnojamojo turto kadastro katedros dėstytojų dalyvavo Ignalinos rajono savivaldybės administracijos ir Latvijos žemės ūkio universiteto organizuotame seminare „Pažeistos teritorijos ir jų regeneravimo galimybės“. Seminaro metu klausė pranešimus apie pažeistų teritorijų regeneravimą, susipažino su galimybėmis kaip tokias teritorijas pritaikyti visuomenės poreikiams. Analizavo pavyzdžius, kaip buvę apleisti gamybiniai objektai tampa traukos centrais. Susipažino su užteršto dirvožemio valymo būdais. Kartu su studentais iš Latvijos dalyvavo praktiniuose mokymuose, kuriuose išmoko įvertinti oro kokybę pagal ant medžių esančių kerpių kiekį ir rūšis. Grįžtant iš seminaro aplankė unikalią Palūšės bažnyčią.