DĖL PARAMOS UŽSIENIO LIETUVIAMS SKYRIMO KONKURSO

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad 2019 m. rugpjūčio 26 d.  pradedamas valstybės paramos skyrimo užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose  (toliau – Parama) konkursas (toliau –Paramos skyrimo konkursas).

Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka.

  • Stipendijos mėnesinis dydis 123,50 Eur
  • Socialinė išmoka - tai vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur).

Užsienio lietuviai, studijuojantys  Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2019 m. rudens semestre, nuo 2019 m. rugpjūčio 26  d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. privalo užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.