Skelbiamas papildomas priėmimas į laisvas vietas

Nuo rugpjūčio 26 d. vyksta papildomas priėmimas į laisvas KMAIK studijų programų valstybės nefinansuojamas vietas.

Skelbiame laisvų vietų skaičių studijų programose:

Miškininkystė - 11 vietų;

Želdynų dizainas - 5 vietos;

Sodininkystė - 8 vietos;

Žemėtvarka - 6 vietos;

Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai - 8 vietos;

Hidrotechninė statyba - 9 vietos.

Tiesioginiame priėmime gali dalyvauti tiek bendrajame priėmime dalyvavę, tiek ir jame nedalyvavę asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą. Stojančiųjų amžius neribojamas.

Stojantieji prašymus ir dokumentus pateikia Kolegijos priėmimo tarnybai (tiesiogiai, ne internetu). Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas.

Priėmimo faktas įforminamas Kolegijos ir studento pasirašoma Studijų sutartimi.

Stojantieji į Kolegiją per tiesioginį priėmimą į laisvas valstybės nefinansuojamas  studijų vietas priėmimo tarnybai pateikia prašymą ir dokumentus.

Reikalingi dokumentai stojantiesiems 2019 m.

Registracijos įmoka stojantiesiems 2019 m. 

Studijų kaina stojantiesiems 2019 m.

 

Iškilus klausimams prašome kreiptis tel.: (8-37) 383082; el. paštas: info@kmaik.lm.lt;

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Liepų g. 1, Girionys, LT-53101 Kauno r.