KMAIK pristatymas vasario 13-15 d. Minske vykusioje studijų parodoje

2020 m. vasario 13-15 d. Minske vyko Baltarusijos moksleiviams skirta 18-oji tarptautinė studijų ir karjeros paroda „EDUCATION & CAREER“ (http://eduexpo.by/).

Šioje parodoje KMAIK siūlomas studijų programas pristatė Hidrotechninės statybos katedros docentė dr. Vilda Grybauskienė, Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros lektorius, Lietuvos gidų sąjungos prezidentas Linas Daubaras ir KMAIK Miškininkystės studijų programos studentas iš Baltarusijos Aleksej Žuravel. KMAIK stendas sulaukė išties didelio susidomėjimo: moksleivius ypač domino želdynų dizaino, gamtinio turizmo ir hidrotechninės statybos (ypač – atsinaujinančių išteklių energetikos specializacijos) studijos; moksleivius ir jų tėvus džiugino tai, kad galėjo pabendrauti su dominančių dalykų dėstytojais – praktikais, gauti daug vertingos informacijos apie studijų mūsų kolegijoje eigą. Nemažai moksleivių paliko savo kontaktus su prašymu atsiųsti naujausią informaciją apie stojimo reikalavimus, reikalingus pateikti dokumentus ir būsimas paskaitas.

Parodos metu lektorius Linas Daubaras taip pat lankėsi Baltarusijos valstybiniame technologijų universitete (BGTU), kur anglų ir rusų kalbomis skaitė paskaitą apie gamtinį turizmą, jo tendencijas ir vystymo perspektyvas Baltarusijoje. Po paskaitos vykusioje diskusijoje BGTU studentai labai aktyviai domėjosi galimybėmis studijuoti gamtinį turizmą mūsų kolegijoje, o L. Daubaras buvo pakviestas dar kartą atvykti į šį universitetą skaityti paskaitų.

Paskutinę parodos dieną doc. dr. Vilda Grybauskienė lankėsi vienoje aukštai reitinguojamų Minsko gimnazijų, kurioje moksleiviai, padedami miesto universitetų dėstytojų, sustiprintai mokosi matematikos, fizikos bei anglų kalbos. Moksleiviai sudalyvavo atviroje pamokoje, kurioje KMAIK docentė vaizdžiai papasakojo apie šiuolaikines atsinaujinančių išteklių energetikos technologijas. Ši pamoka moksleiviams leido susidaryti vaizdą, kaip vyksta paskaitos mūsų kolegijoje. Būtent šiltas, betarpiškas bendravimas bei aktyvi, net ir po pamokos užsitęsusi diskusija buvo įvardyti kaip labiausiai patikę pamokos elementai.

KMAIK studentas Aleksej Žuravel taip pat aktyviai talkino mūsų dėstytojams, mezgė kontaktus ne tik su Baltarusijos moksleiviais, jų tėvais, BGTU studentais, tačiau ir su kitų šalies vidurinių bei aukštųjų mokyklų atstovais. A. Žuravel moksleiviams papasakojo apie studijas KMAIK iš studento perspektyvos, konsultavo stojimo, vizų įgijimo klausimais, supažindino su įsidarbinimo ir tolimesnių studijų perspektyvomis Lietuvoje.

Didelis AČIŪ KMAIK atstovams už mūsų kolegijos ir siūlomų studijų populiarinimą užsienyje!

Renginio akimirkos (foto)