Konferencija „Gamtotvarkos aktualijos 2020“

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija organizuoja tarptautinę mokslinę konferenciją „Gamtotvarkos aktualijos 2020“, kuri vyks 2020 m. spalio 15 d.

Konferencijos tikslas – skatinti  pasidalinti savo idėjomis, įžvalgomis bei tyrimų rezultatais nagrinėjant gamtotvarkos ir aplinkotvarkos problemas.

Konferencijos kryptys:

Saugomos teritorijos;

Gamtinis turizmas;

Ekologija;

Miško naudojimas;

Atsinaujinantys energetiniai ištekliai;

Teritorijų planavimas;

Kraštovaizdžio architektūra.

Registruotis galima iki kovo 10 dienos: https://forms.gle/gu4ZQMBjNoXwXQTd9

EN

Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences organizes  and invites you to participate at the International Scientific  Conference ‚Relevant Issues of Environment Management 2020‘ which will be held on the 15th October 2020.

The aim of the conference is to encourage students to share their ideas, insights and research results analyzing nature and environmental management issues.

The trends of the conference:

Protected areas;

Nature tourism;

Ecology;

Forest use;

Law;

Management and economics;

Renewable energy resources;

Territorial planning;

Landscape architecture.

Registration by 10 March 2020

 https://forms.gle/gu4ZQMBjNoXwXQTd9