Netekus dėstytojos L. Jakaitienės

Vasario 15-ąją naktį užgeso Laimos Jakaitienės gyvybė. Netekome nuoširdžios draugės, profesionalios miško botanikės, gero ir įdomaus žmogaus.

Laima gimė 1941 m. kovo 19 d. Telšiuose. Čia baigusi vidurinę mokyklą dirbo Sėklų kontrolės laboratorijoje. Į miškininkystės veiklą pasuko 1962 m. kuomet pradėjo dirbti Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo institute. 1970 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje baigusi miškininkystės studijas pradėjo dirbti Kauno miškų technikume. Po trijų metų jai teko perimti Miško botanikos dėstytojos pareigas iš žymaus botaniko ir talentingo dėstytojo J. Gelaževičiaus. Tai buvo didelis iššūkis jaunai dėstytojai. Šio darbo Laima ėmėsi labai atsakingai ir jį tęsė net 41 metus. Dėstytoja visuomet rūpestingai ruošėsi paskaitoms, sukaupė daug mokomosios literatūros, domėjosi gamtosaugos aktualijomis, kėlė kvalifikaciją, stažavo Maskvos miško technologijų universitete, parengė vertingą mokomąjį leidinį „Miško botanika“.

Naujus veiklos iššūkius, vėlgi labai atsakingai, Laima priėmė 2003 m. kai mūsų mokymo įstaiga tapo aukštąja mokykla. Tuomet greta dėstytojos darbo ji sutiko dirbti ir Miškininkystės informacinio centro Visuomenės švietimo sektoriaus vadove bei KMAIK Muziejaus vedėja.

Laima visuomet daug skaitė ir mokėsi, mėgo leisti laiką gamtoje. Ypač entuziastingai organizuodavo botanikos mokomąsias praktikas Dubravos miškuose, kurių metu studentus gyvai supažindindavo su miško žoliniais augalais, samanomis ir kerpėmis bei rinkdavo jų kolekcijas.

Mes Laimą prisimename ir prisiminsime kaip šaunią bendradarbę; linksmą, siekiančią tobulėti asmenybę; gilų, supratingą, inteligentišką, galintį patarti, paguosti ir nieko neužgauti žmogų. Neišdils iš mūsų atminties Laimos nesuvaidinti motiniško bendravimo su studentais epizodai. Jaunuoliai, kurie, patyrė mažiau žmogiškos šilumos savo šeimose, ją atrasdavo Laimos asmenyje... .

Per pastaruosius metus kai Laima jau nebedirbo Kolegijoje Jos dvasia gyveno mūsų bendruomenėje. Draugų, bendradarbių susitikimuose, pokalbiuose, atrodo, ir Ji dalyvaudavo.

Miela Laima, dar daug, daug metų mūsų mintyse ir atmintyje būsi drauge. Mes Tavęs labai ilgėsimės...

 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos

kolegijos bendruomenė