Sveikiname Miškininkystės katedros vedėją doc. dr. Vidmantą Verbylą tapus Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentu

©LMS nuotrauka

Š.m. vasario 22 d. VDU Žemės ūkio akademijoje įvyko 15-asis Lietuvos miškininkų sąjungos (LMS) suvažiavimas, kuriame LMS prezidentu 2-jų metų kadencijai išrinktas KMAIK Miškininkystės katedros vedėjas doc. dr. Vidmantas Verbyla.
Nuoširdžiai sveikiname ir linkime stiprybės vadovaujant svarbiausiai šalies miškininkus vienijančiai organizacijai, siekiant atkurti miškininko profesijos prestižą, besidarbuojant Lietuvos miškininkų ir miškų labui!
 
Daugiau apie LMS suvažiavimą ir prezidento rinkimus skaitykite čia:
Interviu su naujai išrinktu LMS prezidentu doc. dr. V. Verbyla, skaitykite čia: