ATNAUJINTA/PAPILDYTA INFORMACIJA STUDENTAMS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybės ekstremaliųjų situacijų komisijos sprendimu bei nurodymais dėl koronaviruso pandemijos pavojaus, nuo š.m. kovo 16 d. iki 27 d. (arba atskiro pranešimo) Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje (KMAIK patalpose) paskaitos ir akademiniai užsiėmimai nevyks, taip pat nebus vykdomas ir praktinis mokymas. Tačiau mokymo(-si) procesas nenutrūksta ir nuo kovo 16 d. jis perkeliamas į elektroninę mokymosi aplinką „KMAIK Moodle“. Nuotolinių studijų eigą kontroliuoja KMAIK direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai ir katedrų vedėjai.

Dėstytojai privalo paskaitų medžiagą ir savarankiško darbo užduotis studentams pateikti e.mokymosi aplinkoje „KMAIK Moodle“, taip pat konsultuoti studentus e.mokymosi aplinkoje „Moodle“ arba el. paštu. Konsultacijų laikai studentams bus paskelbti KMAIK internetinėje svetainėje www.kmaik.lt skiltyje „Studijų tvarkaraščiai“. Dėstytojai yra atsakingi už savalaikį informacijos pateikimą.

Atkreipiame dėmesį, kad suplanuoti atsiskaitymai, kontroliniai darbai, savarankiškų darbų pristatymai ir pan. taip pat neatšaukiami ir jie vyks e.mokymosi aplinkoje „KMAIK Moodle“.

Paskaitų medžiagą ir savarankiško darbo užduotis dėstytojai privalo pateikti „KMAIK Moodle“ aplinkoje mažiausiai kartą per savaitę, konsultacijas vykdyti taip pat ne mažiau nei vieną kartą per savaitę (dėl konsultacijų laiko studentai turi iš anksto susitarti su atitinkamų dalykų dėstytojais ir /arba studijų administratorėmis).

Dėl studentų atsiskaitymo už studijų skolas – skolų turintys studentai turi susisiekti su dėstytojais ir susitarti dėl abiems pusėms priimtino atsiskaitymo būdo. Terminas skoloms laikytis nuolatinių studijų III-o kurso ir ištęstinių studijų IV-o kurso studentams nustatomas iki duotuoju momentu galiojančių katedrinio/baigiamojo darbo gynimo datų. Pasikeitus situacijai (pratęsus karantiną), datos gali būti vėlinamos.

Dėl studentų pavasario praktikų: iki š.m. kovo 30 d. praktikos nevyks, vėliau informacija bus tikslinama. Sekite informaciją KMAIK tinklapyje.

Informuojame, kad kovo mėn. planuoti renginiai kolegijoje nevyks.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į studijų administratores ir katedrų vedėjus el. paštu arba telefonu.

Dėl „KMAIK Moodle“ aplinkos naudojimo konsultacinę pagalbą Jums gali suteikti lektorė Jurgita Babilienė (el.p.: j.babiliene@kmaik.lm.lt; tel. nr.: +370 686 13697).

Informacija IŠTĘSTINIŲ studijų programų studentams

Kovo mėn. planuotos ištęstinių studijų programų studentams paskaitų savaitės perkeliamos į vėlesnius laikotarpius. Dėl naujos sesijos pradžios datos III-o kurso ištęstinių studijų studentams: preliminariai planuojama sesiją pradėti 2020 m. gegužės 4 d., tačiau, esant reikalui, data gali būti vėlinama. Atnaujintas ištęstinių paskaitų savaičių grafikas bus skelbiamas KMAIK internetinėje svetainėje www.kmaik.lt, skiltyje „Studijų tvarkaraščiai“. Sekite informaciją.

Kita aktuali informacija

Kolegijos administracija nuo š. m. kovo 16 d. dirba nuotoliniu būdu, tačiau visi darbuotojai bus pasiekiami mobiliuoju telefonu ir/arba el. paštu (darbuotojų kontaktai skelbiami KMAIK tinklapyje).

Kolegijos raštinė dirbs įprastu ritmu, nebent būtų sugriežtintos karantino sąlygos. KMAIK administratorės kontaktai esant skubiems klausimams: el. paštas: info@kmaik.lm.lt; mob. tel. 8-646-26562.

Kolegijos biblioteka dirbs įprastu ritmu, nebent būtų sugriežtintos karantino sąlygos. Prieš atvykstant patartina pasiskambinti bibliotekos vedėjai (tel. 8-684-20503).

Tvarka bendrabučiuose: Bendrabučių administratorė informuoja bendrabučių gyventojus apie būtinąsias prevencines priemones, siekiant apsaugoti save ir kitus nuo koronaviruso infekcijos.

Į bendrabutį lankytojai (t.y. svečiai) karantino metu įleidžiami nebus.

Tikimės Jūsų supratimo ir bendradarbiavimo!

 

Kolegijos administracija