Diplomų įteikimo šventės akimirkos

Iškilminga diplomų įteikimo šventė Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje

 Š.m. birželio 26 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje vyko diplomų įteikimo šventė, – ilgai laukta šventė mums visiems, žyminti ne tik mokslo metų, įtemptų darbų, pabaigą, tačiau ir naujo kelio pradžią dabar jau diplomuotiems įvairių sričių specialistams. Džiaugėmės karantino pabaiga ir atsivėrusia galimybe gyvai įteikti diplomus mūsų absolventams – nuotoliniu būdu tai daryti būtų buvę kažkaip keista, svetima...

Šventė įvyko ir neabejotinai pavyko - netrūko šiltų sveikinimo kalbų, absolventų ir jų artimųjų šypsenų, gėlių, fotoaparatų blyksčių; šventinę nuotaiką padėjo kurti profesionalių muzikantų ir ilgamečių scenos partnerių duetas - vokalistė Justė Kraujelytė ir klavišininkas Saulius Sakavičius. Džiaugėsi diplomais mūsų studentai, džiaugėmės į gyvenimą išleidę dar vieną KMAIK absolventų laidą ir mes – kolegijos administracija, dėstytojai.

Diplomantus, kolegijos darbuotojus ir svečius šia gražia proga sveikino KMAIK direktorius dr. Vaidotas Lygis; Valstybinės miškų tarnybos direktorius, kolegijos Miškininkystės studijų programos baigiamųjų egzaminų komisijos pirmininkas Karolis Mickevičius; KMAIK Miškininkystės katedros vedėjas doc. dr. Vidmantas Verbyla; KMAIK Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros vedėja Asta Doftartė; KMAIK Hidrotechninės statybos katedros vedėja Gitana Vyčienė ir buvusi šios katedros vedėja doc. dr. Ernesta Liniauskienė; KMAIK Nekilnojamojo turto kadastro katedros vedėja doc. dr. Edita Abalikštienė; kolegijos socialinio partnerio Rokų medelyno, UAB „Želdynėlis“ savininkas ir vadovas, Lietuvos dendrologų draugijos ir jos Valdybos pirmininkas Arvydas Rutkauskas; kolegijos socialinio partnerio Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dekanas daktaras Algis Kvaraciejus; Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos prezidentas, kolegijos docentas dr. Vilimantas Vaičiukynas; absolventų vardu padėkos žodį tarė miškininko specialybę šiemet įgijęs KMAIK Studentų atstovybės prezidentas Martynas Matijoška.

 Šiemet aukštojo mokslo diplomai įteikti 190-iai KMAIK absolventų. Pagal studijų programas absolventų skaičiai pasiskirstė taip: Miškininkystė – 75, Želdynų dizainas – 28, Sodininkystė – 10, Žemėtvarka – 43, Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai – 19, ir Hidrotechninė statyba – 15 absolventų. Dešimt moksleivių šiemet baigė KMAIK Profesinio mokymo skyrių: keturiems iš jų suteikta Miško darbininko kvalifikacija, šešiems - Miško darbuotojo kvalifikacija.