Dėl situacijos, susijusios su koronaviruso pandemija ir studijomis KMAIK

Atsižvelgiant į sparčiai blogėjančią epidemiologinę situaciją Lietuvoje ir vadovaujantis 2020 m. spalio 22 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-41 „Dėl prevencinių priemonių Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje dėl COVID-19 viruso“, nuo š.m. spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. (arba atskiro pranešimo) studijų procesas kolegijoje bus vykdomas nuotoliniu būdu. KMAIK patalpose paskaitos ir akademiniai užsiėmimai nevyks, taip pat nebus vykdomas ir praktinis mokymas. Nuotolinių studijų eigą kontroliuoja katedrų vedėjai.
 
Dėstytojai privalo paskaitų medžiagą ir savarankiško darbo užduotis studentams pateikti e.mokymosi aplinkoje, taip pat konsultuoti studentus „Moodle“ ar kitoje atitinkamoje aplinkoje (pagal susitarimą) arba el. paštu. Konsultacijų laikai studentams bus paskelbti KMAIK internetinėje svetainėje www.kmaik.lt skiltyje „Studijų tvarkaraščiai“. Dėstytojai yra atsakingi už savalaikį informacijos pateikimą.
 
Atkreipiame dėmesį, kad suplanuoti atsiskaitymai, kontroliniai darbai, savarankiškų darbų pristatymai ir pan. vyks „KMAIK Moodle“ ar kitoje atitinkamoje e.mokymosi aplinkoje (pagal susitarimą).
 
Paskaitų medžiagą ir savarankiško darbo užduotis privaloma pateikti „KMAIK Moodle“ ar kitoje atitinkamoje aplinkoje (pagal susitarimą) mažiausiai kartą per savaitę, konsultacijas vykdyti taip pat ne mažiau nei vieną kartą per savaitę (konkretų konsultacijų laiką dėstytojai derinasi su studijų administratorėmis). Dėstytojams siūloma su studentais bendrauti iš namų, tačiau, esant reikalui, video paskaitas galima skaityti ir iš tam pritaikytų kolegijos auditorių.
Su KMAIK studijuojančiais užsienio studentais atitinkamų dalykų dėstytojai privalo susisiekti ir jiems organizuoti studijas nuotoliniu būdu.
 
Kilus klausimams, prašome kreiptis į studijų administratores ir katedrų vedėjus el. paštu arba telefonu.
Dėl „KMAIK Moodle“ aplinkos naudojimo konsultacinę pagalbą Jums gali suteikti Jurgita Babilienė (el. p.: j.babiliene@kmaik.lm.lt; tel. nr.: +370 686 13697).
 
Pagalbą ir konsultacijas dėl darbo nuotoliniu būdu virtualioje aplinkoje (platformos pasirinkimas, darbo ypatumai skirtingose platformose, naudojimasis specialiai pritaikytomis auditorijomis ir kt.) Jums gali suteikti Darius Pupka (el.p.: d.pupka@kmaik.lm.lt arba darius.pupka@gmail.com; tel. nr.: +370 674 06510). Aktuali informacija apie studijų organizavimą nuotoliniu būdu taip pat skelbiama KMAIK internetiniame puslapyje: https://www.kmaik.lt/nuotolinis-mokslas bei https://www.kmaik.lt/darbuotojams (pasirinkti „Nuotolinis mokslas“). 
Tikimės Jūsų supratimo ir bendradarbiavimo bei sklandaus mokymo proceso užtikrinimo „KMAIK Moodle“ aplinkoje.
                                                       
                                                                   Kita aktuali informacija
Kolegijos administracija nuo š. m. spalio 26 d. dirbs nuotoliniu būdu, tačiau visi darbuotojai bus pasiekiami mobiliuoju telefonu ir/arba el. paštu (darbuotojų kontaktai skelbiami KMAIK tinklapyje).
 
Kolegijos raštinė dirbs įprastu ritmu. KMAIK administratorės kontaktai esant skubiems klausimams: el. paštas: info@kmaik.lm.lt; tel. 8-37-383082, mob. tel. 8-606-91802.
 
Kolegijos biblioteka dirbs antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8:30 iki 15:00 val. (be pietų pertraukos). Prieš atvykstant patartina pasiskambinti bibliotekos vedėjai (tel. 8-684-20503).
 
Tvarka bendrabučiuose: Bendrabučių administratorė informuoja bendrabučių gyventojus apie būtinąsias prevencines priemones, siekiant apsaugoti save ir kitus nuo koronaviruso infekcijos.
 
Tikimės Jūsų supratimo ir bendradarbiavimo!
Kolegijos administracija