Studentų mokslinių darbų konkursas

Studentų mokslinių darbų konkursas „Žaliasis kelias: klimato kaitos ir energetikos iššūkiai”

 

Klimato kaita ir prastėjanti aplinkos būklė skatina mus susimąstyti bei keisti savo įpročius. Keičiasi ir Europa, kuri nusprendė eiti tvaresniu keliu ir laikytis žaliojo kurso. Juo Europos Sąjunga siekia iki 2050 metų neutralizuoti poveikį klimatui. Norint greičiau pasiekti šių tikslų, svarbu skatinti viešąją diskusiją, išsamiau nagrinėti energetikos bei klimato kaitos situaciją.

Dėl šios priežasties LR energetikos ministerija organizuoja studentų mokslinių darbų konkursą „Žaliasis kelias: klimato kaitos ir energetikos iššūkiai“, kuriame gali dalyvauti bakalauro, magistro bei doktorantūros studentai.

Konkursui kviečiama pateikti Konkurso tikslus atitinkančius mokslinius – kursinius, bakalauro, magistro ar doktorantūros – darbus, kurie buvo parengti 2020/2021 m. m. laikotarpiu (tačiau ne vėliau kaip 2021 m. birželio 2 d.). Pateiktus darbus vertins komisija, sudaryta iš akademinės bei energetikos bendruomenės ekspertų.

Trys konkurse daugiausia balų surinkę darbų autoriai bus apdovanoti 500 eurų vertės pinigine premija, organizatorių diplomais ir laureatų pripažinimo ženklais. Nugalėtojai bus išrinkti ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 28 d.

Daugiau informacijos: https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Student%C5%B3%20konkurso%20nuostatos_ENMIN2020%2010.pdf