In Memoriam Jonui Mačiuliui

 1959 10 01- 2021 03 11

Netekome Jono Mačiulio, KMAIK Alumni klubo Prezidento

2021 m. kovo 11 d. netikėtai mirė Jonas Mačiulis, KMAIK Alumni klubo Prezidentas. Netekome puikaus, be galo tauraus žmogaus, gebėjusio nuoširdumu, atvirumu ir vidine charizma aplink save suburti ištisas bendruomenes; neatsitiktinai JO iniciatyva buvo įkurtas Kolegijos absolventus vienijantis Alumni klubas, ir joks kitas žmogus nebūtų geriau tikęs eiti garbingas klubo Prezidento pareigas. 

Ir miškininkų bendruomenėje, ir dirbdamas Kauno rajono savivaldybės Taryboje, Jonas visuomet ir visiems buvo moralinis autoritetas - darbštus, sąžiningas, pilietiškas, tvirtas, bet ir tolerantiškas, mylintis žmones. Tikras Ąžuolas... Tokių žmonių taip reta šiais laikais, o Jūs, Jonai, buvote vienas svarbiausių miškininkų bandruomenės vienybės garantų, netgi simbolių! Tokiais žmonėmis norisi sekti, norisi pasisemti begalinės vidinės šviesos ir energijos; kartu dirbant randasi tikėjimas, kad kalnus galima nuversti. Taip, Jūs mums visiems davėte labai daug, atidavėte visą save, gaila, kad pats save taip mažai tausojote...

Labai liūdna, kad mus palikote taip anksti - mums Jūsų be galo trūks, o juk norėjote ir galėjote dar tiek daug visko nuveikti savo Alma Mater labui! 

Dėl skaudžios netekties reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio šeimai, artimiesiems, KMAIK Alumni klubo nariams ir visai Kolegijos akademinei bendruomenei.

Su velioniu atsisveikinti  bus galima rytoj (kovo 13 d.) nuo 9.00 val. Kauno laidojimo namuose "Rekviem" (Jonavos g. 41A).

Karstas išlydimas į Karmėlavos kapines sekmadienį (kovo 14 d.) 13.00 val.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos bendruomenė