ERASMUS aukštojo mokslo chartija 2021 - 2027 m.

2021 metais KMAIK suteikta naujo Erasmus+ programos etapo (2021–2027 m.) ERASMUS aukštojo mokslo chartija, kuri yra būtina, norint organizuoti studentų ir personalo judumą, vykdyti strateginių partnerysčių projektus ar kitas „Erasmus+“ tarptautines veiklas. ERASMUS aukštojo mokslo chartija užtikrina, kad „Erasmus+“ veiklos įgyvendinamos kokybiškai, o ją turinti aukštoji mokykla – moderni, įgyvendinanti nuoseklią tarptautiškumo vystymo strategiją ir laikosi Europos bendradarbiavimo principų.