Pagausėjo kvalifikuotų arboristų gretos

Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės (KŽEG) iniciatyva su socialiniais partneriais Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje (KMAIK) įsteigtas ir Europos arboristikos taryboje (EAC) įregistruotas Želdynų specialistų sertifikavimo centras (ŽSSC) sėkmingai įveikė pradinį ir labai reikšmingą veiklos etapą – pirmąkart Lietuvoje organizavo Europos medžių priežiūros specialistų arboristų (European Tree Worker, ETW) kvalifikacijos egzaminą ir atestavo pirmąją arboristų laidą. Egzaminas vyko 2021 m. rugsėjo 30 ir spalio 1 dienomis Kaune.

Europos medžių priežiūros specialisto (ETW) kvalifikaciją įgijo šeši Lietuvos ir du Latvijos  arboristai. Jie sėkmingai išlaikė kompleksinį kelių dalių ETW egzaminą, kurį sudarė bendrųjų arboristikos, medžio biologijos ir ekologijos žinių egzaminas raštu (30 testo klausimų ir 8 atviri klausimai), egzaminas žodžiu, dendrologijos žinių patikra (15 rūšių pavyzdžių identifikavimas), trijų veiklos atvejų (simuliacijų) nagrinėjimas ir praktinė aukštalipio darbo medžio lajoje naudojant virvių techniką užduotis. Šiai užduočiai atlikti puikiai pasitarnavo trys Kauno Ąžuolyno ąžuolai prie Dainų slėnio. Kitoms egzamino užduotims puikiai tiko KMAIK mokymo bazė ir aplinka. Egzaminą vykdė gausi komisija iš viešojo sektoriaus (savivaldybių), privataus sektoriaus (įmonių) specialistų, profesijos asociacijų (KŽEG, LARA) ir akademinio personalo (KMAIK) atstovų. Egzamino stebėtoju nuo EAC buvo Norvegijos arboristas Glen‘as Read‘as. Svečią žavėjo KMAIK aplinka, egzaminui parinkti Girionių parko ir Kauno Ąžuolyno medžiai.

Pasiruošti ETW kvalifikacijos egzaminui padėjo 2021 m. rugsėjo mėn. KMAIK ŽSSC organizuoti dviejų savaičių trukmės (80 akademinių valandų) medžių priežiūros – arboristikos pagrindų – kursai. Pavyko sukviesti pakankamai rimtą ir skaitlingą, 23 asmenų akademinę grupę. Kursantai išklausė dendrologijos, sumedėjusių augalų morfologijos ir fiziologijos, fitopatologijos, saugaus darbo organizavimo, dirvožemio mokslo pagrindų temas, kurias dėstė KMAIK ir Miškų instituto mokslininkai dr. Kęstutis Obelevičius, dr. Loreta Semaškienė, Arūnas Jurkonis, dr. Remigijus Bakys, dr. Kęstutis Armolaitis, svariai prisidėjo ir sumedėjusių augalų priežiūros bei arboristikos praktikai Idalija Marčiulionienė (UAB „Herbela“, Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacija), Renaldas Žilinskas (UAB Arbovita ir Ko, KŽEG), Steponas Deveikis (KŽEG). Didžioji dalis užsiėmimų vyko nuotoliniu būdu (vaizdo konferencijos), lektoriams pateikiant temos medžiagą, vedant diskusiją ir atsakant į kursantų klausimus. Žinoma, dendrologijos ir praktinio darbo medžių lajose užsiėmimai vyko kontaktiniu būdu Girionių parke, Dubravos arboretume. Praktinio darbo lajose užsiėmimams vadovavo arboristas iš Latvijos Janis Strausmanis. Trečdalis kursantų pasiryžo laikyti ETW kvalifikacijos egzaminą.

Europos arboristikos tarybos (EAC) duomenų bazėje Lietuvos skiltyje jau rasime dešimt mūsų šalies arboristų, turinčių ETW kvalifikaciją, ir keletą kaimyninių šalių (Latvijos, Estijos, Suomijos) arboristų pavardžių. Tikime, kad ateityje šis sąrašas plėsis. Dabar gi, turime progą pasidžiaugti istoriniu įvykiu ir sėkme, gana reikšminga Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo naujosios redakcijos įsigaliojimo (nuo 2021 m. lapkričio 1 d.) kontekste. Sveikiname naujus Europos medžių priežiūros specialisto (ETW) kvalifikaciją įgijusius Lietuvos arboristus, LARA narius: Kęstutį Danauską, Tomą Kokanką, Tautvydą Kuodį, Stasį Mikailionį, Tadą Norkų ir Donatą Ruzgą. Sėkmės ir atsakomybės jausmo darbuose.

KŽEG informacija, 2021-10-01

Nuotrauka 15min.lt